Investering i obligationer - Sådan kommer du i gang

Investering i obligationer kan være en fornuftig måde at diversificere ens portefølje på og få en stabil indkomststrøm. Obligationer er lånebeviser, der udstedes af realkreditinstitutter, virksomheder eller stater, som investorer kan købe for at modtage løbende rentebetalinger. Men hvordan fungerer investering i obligationer egentlig, og hvad skal man overveje, før man investerer?

Typer af obligationer

Først og fremmest skal man overveje, hvilken type obligation man vil investere i. Obligationer kan som nævnt udstedes af forskellige aktører, realkreditinstitutter, virksomheder og stater, og kan have forskellige løbetider og renter. Virksomhedsobligationer er ofte mere risikable end statsobligationer. Årsagen hertil er, at stater typisk anses for at have en mere stabil økonomi, og er mindre tilbøjelige til at misligholde betalinger. Realkreditobligationer er normalt vurderet af kreditvurderingsinstitutter, hvorfor risikoen afhænger af låntagerens finansielle styrke og evne til at opfylde sine forpligtelser.

Realkreditobligationer er normalt opdelt i to kategorier; Obligationer med henholdsvis fast og variabel rente. Realkreditobligationer med fast rente har en fast rente samt løbetid, mens realkreditobligationer med variabel rente har en rente, der justeres med jævne mellemrum i overensstemmelse med en bestemt renteindikator, såsom CIBOR eller EURIBOR.

Tidshorisont

Man skal også overveje, hvor lang tid man vil binde sine penge, eftersom obligationer har forskellige løbetider; Fra kortfristede obligationer, der udløber inden for et år, til langfristede obligationer, der kan have en løbetid på op til 30 år. Desto længere løbetiden er, desto højere er renten, som udgangspunkt.

Renteniveau

En anden faktor, der kan påvirke ens beslutning om at investere i obligationer, er det aktuelle renteniveau. Hvis renten er lav, kan det være vanskeligt at opnå en tilfredsstillende indkomst fra obligationer, og det kan således være fordelagtigt at overveje alternativer. Husk også at det altid er en fordel at opbygge en diversificeret portefølje – Find ud af hvordan du gør lige her!

Obligationsfond

Endelig skal man også overveje, om man vil investere i enkelte obligationer eller en obligationfond. Enkelte obligationer kan give en højere rente, men de er også mere risikable, da man er afhængig af den enkelte udsteder. Obligationfonde er diversificerede og kan give en mere stabil indkomststrøm, men de kan også have højere løbende omkostninger.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *