De bedste danske udbytteaktier

Hvis du allerede investerer, eller har planer om det, har du måske hørt om de såkaldte udbytteaktier – Men hvad er udbytteaktier, hvilke er de bedste og hvilke fordele samt ulemper er forbundet hermed? Dette forsøger vi at gøre dig klogere på i følgende indlæg.

Hvad er udbytteaktier?

Udbytteaktier er en særlig type aktier, som er særligt interessante for investorer, der ønsker at generere en regelmæssig indkomst via deres investeringer. Udbytteaktier er typisk udstedt af veletablerede selskaber, der betaler udbytte til deres aktionærer. Det pågældende udbytte er en del af virksomhedens overskud. De såkaldte udbyttebetalinger kan være månedlige, kvartalsvise, halvårlige eller årlige afhængigt af virksomhedens poltik. Eftersom virksomhedens overskud kan variere fra periode til periode, er udbytteprocenten ikke fastsat på forhånd. I perioder med økonomisk nedgang kan virksomheden være nødsaget til at reducere eller eliminere deres udbytte, hvilket selvsagt vil påvirke afkastet negativt.

For eksempel kan en virksomhed udbetale et årligt udbytte på 10 kroner pr. aktie – Ejer du 100 aktier, vil du hermed modtage 1000 kroner i udbytte for denne periode.

Fordele ved udbytteaktier

  1. Kan give en passiv indkomststrøm
  2. Har et potentiale for langsigtet kursvækst
  3. Er typisk udstedt af veletablerede virksomheder
  4. Kan skabe diversifikation i en portefølje

Ulemper ved udbytteaktier

  1. Har typisk ikke samme afkastpotentiale som vækstaktier
  2. Udbyttet kan blive reduceret eller elimineret

Hvad angår fordelene har vi udvalgt fire punkter, som vi mener gør sig gældende for udbytteaktier. Først og fremmest kan investering i udbytteaktier give en passiv indkomststrøm, som ydermere kan karakteriseres som værende relativ stabil, såfremt der ikke er de store udsving i den økonomiske situation. Selvom det primære mål, er at generere en løbende indkomst, i form af udbytte, er det ligeledes sandsynligt at aktiekursen vil stige over tid. Dette punkt hænger i høj grad sammen med det tredje, da udbytteaktier typisk er udstedt af veletablerede virksomheder, som er i stand til at vokse over tid, og modstå økonomiske kriser. Ydermere er investering i udbytteaktier en måde at skabe yderligere diversifikation, i ens personlige portefølje, hvorved den generelle investeringsrisiko minimeres.

Vi kan desværre ikke komme uden om, at der naturligvis også er visse ulemper forbundet udbytteaktier. For det første har udbytteaktier typisk ikke det samme afkastpotentiale, når der ses på kursvækst, sammenlignet med vækstaktier. Dernæst vil man som investor kunne opleve, at virksomheden er nødsaget til at reducere eller i værste fald eliminere udbyttet, som følge af en økonomisk nedgang, hvilket selvsagt vil have en negativ indvirkning på afkastet – Der findes således ikke en garanti for udbyttebetaling for hver periode. Når det så er sagt, findes der naturligvis aldrig en garanti i investeringsverdenen, hvorfor dette punkt ikke bør komme som en overraskelse.

De bedste danske udbytteaktier - 2024

Forventet udbytte: 515 DKK.

Forventet udbytte: 27 DKK.

Forventet udbytte: 14,50 DKK.

Forventet udbytte: 10 DKK.

Forventet udbytte: 4 DKK.

Forventet udbytte: 7,80 DKK.

Forventet udbytte: 6,86 DKK.

Forventet udbytte: 6,40 DKK.

Forventet udbytte: 18 DKK.

Forventet udbytte: 10 DKK.

Forventet udbytte: 43 DKK.

Forventet udbytte: 44,30 DKK.

Forventet udbytte: 5,50 DKK.

Forventet udbytte: 30 DKK.

Forventet udbytte: 11,50 DKK.

Forventet udbytte: 1,85 DKK.

Listen er prioriteret i alfabetisk rækkefølge. Listen opdateres løbende, når der kommer nye informationer i form af de forventede udbyttebetalinger. Listen er senest opdateret den 2. marts 2024.

De bedste danske udbytteaktier - 2023

Forventet udbytteprocent: 29,5% 

Forventet udbytteprocent: 28,2%

Forventet udbytteprocent: 15,7%

Forventet udbytteprocent: 14,1%

Forventet udbytteprocent: 13,0%

Forventet udbytteprocent: 8,7%

Forventet udbytteprocent: 7,3%

Forventet udbytteprocent: 6,4%

Forventet udbytteprocent: 5,3%

Forventet udbytteprocent: 4,9%

Forventet udbytteprocent: 4,7%

Forventet udbytteprocent: 4,5%

Forventet udbytteprocent: 4,0%

Forventet udbytteprocent: 3,8%

Forventet udbytteprocent: 3,8%

Forventet udbytteprocent: 3,3%

Forventet udbytteprocent: 3,2%

Forventet udbytteprocent: 3,2%

Forventet udbytteprocent: 3,2%

Forventet udbytteprocent: 3,2%

Forventet udbytteprocent: 2,9%

Forventet udbytteprocent: 2,7%

Forventet udbytteprocent: 2,5% 

Forventet udbytteprocent: 2,2%

Forventet udbytteprocent: 2,1%

Forventet udbytteprocent: 1,9%

Forventet udbytteprocent: 1,8%

Forventet udbytteprocent: 1,7%

Forventet udbytteprocent: 1,7%

Forventet udbytteprocent: 1,4%

Forventet udbytteprocent: 1,3%

Forventet udbytteprocent: 1,3%

Forventet udbytteprocent: 1,3%

Forventet udbytteprocent: 0,9%

Forventet udbytteprocent: 0,9%

Forventet udbytteprocent: 0,9%

Forventet udbytteprocent: 0,8%

Forventet udbytteprocent: 0,6%

Forventet udbytteprocent: 0,5%

Forventet udbytteprocent: 0,2%