Så meget kan dine penge vokse…

Prøv vores investeringsberegner

Investeringsberegner

Kunne du tænke dig at se, hvordan dine penge kan vokse over tid? Vores investeringsberegner er det perfekte værktøj til at estimere den fremtidige værdi af dine investeringer. Du skal blot angive dit startbeløb og størrelsen på dine fremtidige månedlige indbetalinger. Herefter vælger du den gennemsnitlige afkastprocent og din tidshorisont. Du kan med fordel sætte det gennemsnitlige årlige afkast til syv procent, da dette er det gennemsnitlige afkast på aktier historisk set. Det er naturligvis vigtigt at pointere, at historiske afkast ikke udgør en garanti for fremtidige afkast. Ligeledes gør vi opmærksomme på, at investeringsberegneren ikke tager forbehold for beskatning og inflation.

Effekten af renters rente

Renters rente opstår, når en opsparing forrentes med en årlig rente eller et årligt afkast. Denne proces gentager sig år efter år, hvilket resulterer i, at den samlede tilskrivning stiger over tid. Som følge af tilskrivningen vil det opsparede beløb være stigende, og de fremtidige tilskrivninger vil således ske på baggrund af større og større beløb. Desto længere tid du sparer op, desto større bliver selve effekten af renters rente. I investeringsverdenen er renters rente aldeles relevant, særligt for den yngre investor, der alt andet lige forventes at have en længere tidshorisont sammenlignet med den ældre investor.

Investment Calculator
0 kr
0 kr
1 %
1 år
0 kr

Annonce i samarbejde med Nordnet.

Annonce i samarbejde med Nordnet.