Disclosureforordningen - Ny mærkningsordning i EU

Tilbage i marts måned, 2021, lancerede EU en ny anti-greenwashing mærkningsordning henvendt finansielle produkter. Den nye ordning går under navnet ‘Disclosureforordningen’ eller ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’ – SFDR. Ordningen har til hensigt, at skabe et mere overskueligt og gennemsigtigt landskab for den bæredygtige investor.

Greenwashing - Hvad er bæredygtighed?

Investering i bæredygtige selskaber, og dermed den grønne omstilling, er over det seneste års tid blevet mere populær end nogensinde før. Dette er naturligvis glædeligt, da investeringerne heri skaber et stærkt fundament for den fremtidige omstilling. Samtidig må vi dog desværre også erkende, at dette skaber nogle problematikker, da flere investeringsfonde forsøger at få del i de enorme pengestrømme, ved at gradbøje begrebet “bæredygtighed”, og dermed besværliggøres overskueligheden og gennemsigtigheden. Greenwashing er således blevet et reelt problem.

Adjektiverne anvendes flittigt

I forsøget på at kapre nye investorer og kunder anvender investeringsfonde forskellige begreber, som definerer netop deres produkt – Måske har du allerede hørt eller set investeringsfonde reklamere for finansielle produkter ved at omtale dem som værende ansvarlige, bæredygtige, etiske, grønne osv. De mange adjektiver anvendes flittigt af investeringsfondene, men desværre forsøger visse selskaber at gradbøje betydningen heraf. Dette betyder således også, at overskueligheden samt gennemsigtigheden besværliggøres, hvorfor det kan være aldeles svært for den private investor at navigere i de forskellige investeringsprodukter, som tilbydes.

Overskuelighed og gennemsigtighed

EU ønsker ganske enkelt at skabe større overskuelighed og øge gennemsigtigheden inden for den grønne del af investeringsverdenen. Dette betyder således, at alle kapitalforvaltere, eller udbydere af investeringsprodukter, fremover vil være forpligtet til at offentliggøre, hvor bæredygtigt deres produkt er i forhold til andre udbydere. Med den nye disclosureforordning får den enkelte investor altså et nyt værktøj, der kan anvendes i et forsøg på at sammenligne og vurdere graden af bæredygtighed i de forskellige investeringsprodukter.

Kunne du tænke dig at blive klogere på hvordan du kommer i gang med at investere bæredygtigt? I så fald kan du med fordel læse vores indlæg om bæredygtig investering. Du finder det her!

En skala for bæredygtighed

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Artikel 9 Investeringsfonde, som har bæredygtighed som en integreret målsætning i investeringsstrategien. Investeringsfondene i denne kategori arbejder for at skabe positive forandringer for miljøet og samfundet generelt. Denne kategori kaldes for mørkegrøn. Prioriterer du bæredygtighed i høj grad, er det altså denne kategori, du bør gå efter.

Artikel 8 – Investeringsfonde med specifikke bæredygtighedskriterier, som fremmer miljømæssige eller sociale forhold. Investeringsfonde i denne kategori kan ekskludere, virksomheder eller sektorer, der gør skade på eksempelvis miljø eller mennesker. Kategorien kaldes for lysegrøn, fordi fondene ikke er lige så ambitiøse på bæredygtighedskriterier, som fonde i artikel 9.

Artikel 6 – Alle øvrige fonde og investeringsprodukter, som ikke kan kategoriseres under artikel 9 eller 8 placeres i denne kategori. Kategorien indeholder derfor investeringsfonde, som slet ikke eller kun i ringe grad integrerer bæredygtighed i deres beslutninger.

Kilde: Merkur Andelskasse.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *