Zalando - Fra startup til Europas førende

Det tyske startup Ifansho, som senere skulle vise sig at blive Europas førende online platform for mode, i form af Zalando, blev etableret i efteråret 2008. Universitetsvennerne Robert Gentz og David Schneider stod bag selskabet, som i første omgang skulle tilbyde salg af fodtøj. De to kammerater fik dog en yderst hård start på deres rejse. For det første havde flere investorer svært ved at forestille sig, at man kunne etablere en online platform med salg af fodtøj, hvor kunden ikke havde mulighed for at prøve størrelse og model på samme måde som i en traditionel skobutik. Derudover blev selskabet etableret i en periode, hvor finanskrisen var på sit højeste i store dele af verden. Det var således alt andet end en let start på Robert Gentz’ og David Schneiders fælles rejse. På trods af dette fortsatte de ufortrødent og fokuseret, hvilket man kun kan tage hatten af for den dag i dag.

Fra Ifansho til Zalando - Danskernes foretrukne

12 år senere er det oprindelige selskabsnavn, Ifansho, udskiftet med navnet Zalando, og produktkataloget er blevet udvidet med utallige produktkategorier. De to universitetsvenner har således formået at skabe Europas førende online platform inden for mode, og dette på trods af den ellers svære start i 2008, hvilket må siges at være aldeles imponerende. Samtidig er platformen de seneste år blevet kåret til danskernes foretrukne netbutik.

Zalando-aktiens himmelflugt

Selskabet blev børsnoteret i 2014, hvor aktien blev handlet til lige under 20 euro. Sidenhen har kursen naturligvis både gennemgået opadgående og nedadgående tendenser. Den opadgående tendens ses særligt i perioden juni 2016 til juli 2018, hvor aktiekursen steg med næsten 100 procent. Herefter blev aktien dog sendt ud i en turbulent periode, hvor værdien blev halveret i løbet af blot seks måneder. Årsagen hertil kan i høj grad forklares ud fra den betragtning at selskabet måtte lave massive nedjusteringer, hvilket bestemt ikke faldt i aktionærernes smag. Fra december 2018 til februar 2020 blev værdien igen fordoblet, og kursen var således mere eller mindre tilbage på samme niveau som før den turbulente periode med massive nedjusteringer. Glæden varede dog kort, da corona for alvor ramte Europa i slutningen af februar og begyndelsen af marts. Den 19. februar blev lukkekursen opgjort til 48,90 EUR, og blot 33 dage senere var kursen faldet med cirka 40 procent.

Efter det massive kursfald frygtede flere nok en alvorlig situation, hvor kursen ville falde yderligere. Dette blev dog langt fra tilfældet, da kursen herefter accelererede med enorm hast. Torsdag den 7. maj blev lukkekursen opgjort til 53,50 EUR, hvilket samtidig var all-time-high på daværende tidspunkt. Aktien var dog langt fra færdig med at stige, og hen over sommeren steg kursen til over 70 EUR. De lovende takter fortsatte ind i sensommeren og sågar ind i efteråret, hvor aktien satte den ene rekord efter den anden. Ny all-time-high blev noteret onsdag den 4. november, hvor kursen nåede 88,22 EUR. I løbet af 226 dage var kursen steget med intet mindre end 58,72 EUR, hvilket er en stigning på næsten 200 procent.

Aktiekursen for perioden den 2. januar – 16. december 2020.

Årsagen til den massive himmelflugt skal naturligvis ses i lyset af de massive nedlukninger i Europa, hvilket har sendt flere online platforme til vejrs. Heriblandt særligt Zalando. Sidenhen er kursen faldet en smule, hvorfor aktien handles til en værdi omkring 80 EUR, hvilket dog fortsat er aldeles imponerende, når man tænker på det massive fald i starten af coronakrisen. Med nye nedlukninger i store dele af Europa og tilmed massive nedlukninger i Tyskland er det bestemt ikke utænkeligt, at vi kan opleve en yderligere stigning i aktiekursen over de kommende uger. Samtidig skal man dog huske at aktien allerede er steget voldsomt over de seneste måneder, hvorfor man naturligvis ikke skal forvente stigninger i samme størrelsesorden.

Fokus på en cirkulær fremtid

Bæredygtighed er vigtigere end nogensinde før, og er blandt de absolut største megatrends på aktiemarkedet. Af den grund er det også naturligt at et selskab som Zalando, der tilhører en branche, som de seneste mange år har været med til at stimulere den europæiske forbrugsfest, hvilket selvsagt har været en belastning for miljøet, vælger at gøre op med den “traditionelle” kurs. I et forsøg på at kombinere den kommercielle kerneforretning og bæredygtighed har selskabet søsat et nyt koncept i form af Zircle, som er en genbrugsplatform. Platformen er et direkte forsøg på at gøre op med den traditionelle lineære økonomi i modeindustrien, hvor produkter købes, anvendes og smides ud. I stedet håber selskabet at kunne skabe en platform, som kan danne fundamentet for en cirkulær økonomi. Den nye platform er en del af selskabets nye do.MORE-strategi, som forpligter selskabet til at være CO2-neutral i henhold til drift, leveringer og returneringer.

“Modeindustrien står foran en udfordring med bæredygtighed, og vi ved, at vi har været en del af problemet. For fremtiden er vores mål at være en del af løsningen. Vi ser en tydelig sammenhæng mellem at agere bæredygtigt og have fortsat kommerciel succes. Kun de virksomheder, som integrerer bæredygtighed i deres forretningsstrategi, vil forblive relevante for deres kunder. Vi mener, at bæredygtighed vil blive en konkurrencefordel i fremtiden.” – Rubin Ritter, Co-CEO for Zalando

Zircle. En cirkulær økonomi i modeindustrien. Kilde: Zalando.com.

I 2023 er det meningen, at selskabet skal designe sin egen emballage, så mængden af affald minimeres og materialer i højere grad kan anvendes. Dette betyder samtidig, at engangsplastik ikke bliver en del af fremtiden. Det er tydeligt, at selskabet forsøger at gøre op med den traditionelle cyklus i modeindustrien, hvilket må anses som værende positivt. Som Rubin Ritter også nævner i ovenstående, vil bæredygtighed gå hen og blive en konkurrencefordel i fremtiden. Den nye strategi er således til gavn for miljøet, men har samtidig også et enormt potentiale set ud fra et kommercielt perspektiv.

The Starting Point for Fashion

Zalando har en klar vision – De ønsker at blive “The Starting Point for Fashion” hos den europæiske forbruger. På samme måde som i høj grad er tilfældet for streamingtjenesterne Netflix og Spotify. Zalando skal således være det første site den europæiske forbruger besøger, når det handler om mode og fashion. En aldeles ambitiøs vision, som selskabet forsøger at arbejde hen imod hver enig eneste dag. Med mere end 30 millioner aktive kunder og cirka 1 milliard sidevisninger per kvartal er selskabet godt på vej.

Zalando SE Platform Strategy

 

Fokus på vækst

Zalando har et enormt fokus på vækst, hvilket også afspejles i de fremtidige ambitioner. I 2023/24 har selskabet således en forventning om at nå 20 milliarder euro i den såkaldte GMV. Gross Merchandise Volume / Brutto Merchandise værdi. I det seneste regnskabsår blev GMV opgjort til 8207,5 mio. euro, hvilket er en stigning på 23,6 procent sammenlignet med niveauet i 2018. Selskabet opererer på et marked som prognosticeres en værdi på hele 450 milliarder euro i 2023/24. Hvis vi antager, at selskabet indfrier sine egne forventninger, og når 20 milliarder euro i GMV i 2023/24, vil selskabet opnå en markedsandel på omkring 4,5 procent af det europæiske marked. De ambitiøse mål skal blandt andet ses i lyset af selskabets enorme tro på e-handlens vækst. På nuværende tidspunkt udgør e-handlen cirka 15 procent af branchens totale salg, hvorfor der fortsat er store muligheder for et selskab som Zalando, der udelukkende opererer på onlinemarkedet. Samtidig forventer selskabet også at udvide produktkataloget yderligere med nye kategorier som eksempelvis high-end- og beauty produkter.

Er Zalando en god investering?

Hvorvidt Zalando er en god investering afhænger naturligvis af flere forskellige faktorer. På baggrund af ovenstående er der både fordele og ulemper at spore. Siden etableringen i 2008 har Zalando oplevet hastige vækstrater. Der kan dog opstå bekymring om, hvorvidt selskabet vil kunne opretholde dette momentum i fremtiden. Bekymringen dulmes dog af selskabets fremtidige ambitioner, hvor forventningen om en fremtidig markedsandel på cirka 4,5 procent af det europæiske marked vejer aldeles tungt.

Kombinationen af selskabets nye initiativer, som eksempelvis genbrugsplatformen Zircle, og de fremtidige ambitioner, må siges at være aldeles spændende. Zalando er således en interessant case, som kan vise sig at blive meget mere værd i fremtiden. Med en aktuel værdi på over 80 EUR pr. aktie, som er næsten 200 procent over kursen i foråret, bør man dog anse selskabet som værende en langsigtet investering. På den korte bane er der sandsynligvis ikke meget at hente i dette selskab, og samtidig er det nærliggende at spå om en tilbagegang i kursen, når vi kommer på den anden side af coronapandemien. Der kan dog ikke herske nogen større tvivl om, at Zalando er blevet væsentligt forstærket i løbet af de seneste måneders opsving.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *