Siemens Gamesa - Kampen om vindmøllemarkedet

Den grønne omstilling har fået massiv vind i sejlene, og investering i grønne aktier er således blevet det nye sort. Som en del af den grønne omstilling kæmpes der en indædt kamp om det nuværende og fremtidige marked, hvilket også gør sig gældende på markedet for vindmøller. Danske Vestas er fortsat verdens største producent af vindmøller, men får altså stigende konkurrence fra det dansk-spansk-tyske selskab Siemens Gamesa, som satser aldeles stort på det nuværende og fremtidige havvindmarked.

Danmark er førende på vindenergi

Hele 10 ud af de 15 største vindmølleproducenter har produktion eller udvikling i Danmark, hvilket i den grad er med til at understrege, at Danmark er kompetencecentrum for vindkraft. Som verdens næststørste producent af vindmøller har Siemens Gamesa naturligvis også afdelinger i Danmark, i form af Vejle, Brande og Aalborg. Ifølge den seneste opgørelse fra Wood Mackenzie er Vestas den mest globale mølleproducent. I 2019 opsatte det danske selskab vindmøller i 37 forskellige markeder. Til sammenligning opsatte Siemens Gamesa vindmøller i 27 forskellige markeder.

Fra Bonus Energy til Siemens Gamesa

Tyske Siemens AG opkøbte i 2004 det danske selskab Bonus Energy, for en sum i omegnen af 2 mia. danske kroner. Sidenhen er selskabet vokset, år efter år, hvilket den dag i dag gør dem til verdens største producent af havvindmøller. I 2016/17 valgte det dansk-tyske selskab Siemens Wind Power at fusionere med den spanske vindmølleproducent Gamesa. Heraf det nuværende navn Siemens Gamesa. På verdensplan beskæftiger selskabet omkring 27.000 medarbejdere, hvoraf cirka 7.000 er ansat i Danmark.

Den aktuelle kurs

Da dansk-tyske Siemens Wind Power fusionerede med spanske Gamesa i foråret 2017, blev aktien handlet til en kurs omkring 21-22 euro. Sidenhen har aktien været udsat for aldeles turbulente perioder, hvilket blandt andet kom til syne i løbet af efteråret 2017, hvor aktiekursen blev mere end halveret. Aktien blev således handlet til en værdi omkring 9,50 EUR. Ved årets start i 2020 var kursen omkring 11 EUR, og denne steg frem mod coronapandemiens udbrud i slutningen af februar. Kursen toppede den 17. februar med en kurs omkring 15,80 EUR, hvorefter kursen faldt til et niveau omkring 12,20 EUR. Ligesom mange andre grønne aktier blev det kortvarige fald vendt til enorm vækst, og kursen blev således fordoblet i perioden 12. marts til 11. august. Kursen fortsatte sin vækst ind i efteråret og vinteren, og har foreløbigt haft sin top og all-time-high på den anden side af 38 EUR, som blev sat den 7. januar 2021. I skrivende stund, tirsdag den 26. januar, handles aktien til en værdi omkring 36 – 36,50 EUR.

 

Aktiekursen for perioden den 25. januar 2016 – 26. januar 2021.

Ejerstrukturen i Siemens Gamesa

Som følge af en større omstrukturering i moderselskabet, Siemens AG – Siemens Group, blev et nyt selskab i form af Siemens Energy AG etableret i april 2020. Dette betød således, at alle energirelaterede aktiviteter blev flyttet over i det nye og uafhængige selskab. Forud for børsnoteringen i september 2020 blev aktionærerne i moderselskabet, Siemens AG, tildelt 55 procent af aktierne i Siemens Energy AG. Moderselskabet ejer således de resterende 45 procent, men har til hensigt at reducere betydeligt i ejerandelen i løbet af det næste års tid. Siemens Energy AG ejer 67 procent af Siemens Gamesa, og de resterende 33 procent er såkaldte “Free Float Shares”. Altså aktier der er tilgængelige for offentlig handel på børsmarkedet.

Siemens Gamesa - Kampen om vindmøllemarkedet. Ejerstruktur.

Indkomstområder hos Siemens Gamesa

Siemens Gamesa har tre forskellige indkomstområder i form af Onshore, Offshore og Service. Sagt på en anden måde, er der her tale om landvindmøller, havvindmøller og service/vedligehold. Det faktum at selskabet opererer på samtlige af de tre ovenstående områder, og sågar med succes, er en stor fordel, eftersom selskabet opnår en høj grad af diversificering. Uden at fornærme de øvrige aktører på markedet, heriblandt danske Vestas, må man nok sige, at Siemens Gamesa er førende, når det kommer til selve diversificeringen.

Som tidligere nævnt er Siemens Gamesa førende, når det kommer til Offshore, havvindmøller, hvorfor det heller ikke er overraskende, at selskabet satser ekstra stort på netop dette marked. På trods af at Offshore-delen er selskabets helt store flagskib, hvortil der er enorme forventninger til fremtiden, må man bestemt ikke glemme Onshore-delen, som fortsat udgør en vigtig del af selskabets kerne.

Tilbage i sommeren 2020 fik Siemens Gamesa ny CEO i form af tyske Andreas Nauen, som fra start ønskede at ændre og udvikle selskabets Onshore-aktiviteter. Onshore-delen skulle således forbedres, og indgå som en vigtig del af det fremtidige Siemens Gamesa, hvor man satser på at øge EBIT-marginen til 8-10 procent fra 2023. Omtrent samme niveau som konkurrenten Vestas. Samtidig er serviceområdet også af enorm betydning for selskabet, da dette udgøre mere end 50 procent af omsætningen. Tilbage i december 2020 landede selskabet for første gang en Onshore-kontrakt med danske Ørsted. Selskabet skal således i sommeren 2021 levere 69 Onshore-møller til Haystack-vindmølleparken i den amerikanske stat Nebraska. Udover selve vindmøllerne indeholder ordren også en 30-årig serviceaftale, hvilket er med til at understrege vigtigheden af netop serviceområdet.

Stort marked - Faldende omkostninger

Havvind er over de senere årtier blevet en uundværlig brik i den grønne omstilling. Verdens første havmøllepark blev opsat i 1991 ud for Vindeby i Lolland kommune. Opsætningen af havmølleparken blev således startskuddet til den globale havvindindustri, som spås en markant vækst i fremtiden. Én af de helt store udfordringer, som tidligere har været tæt forbundet med havvindindustrien, er den relativt dyrere pris for opsætning og vedligehold. Da Vindeby havmøllepark blev opsat i 1991, var havvind en relativ dyr energikilde, blandt andet som følge af den mere besværlige opsætning, men er altså sidenhen blevet betragteligt billigere. Udviklingen af større og mere effektive havvindmøller er således årsagen til, at flere og flere kigger mod netop denne industri.

Siemens Gamesa - Kampen om vindmøllemarkedet

Gns. omkostninger for en MWh strøm. Kilde: Bloomberg News Energy Finance og Ørsted. Gældende for Nordvesteuropa.

Tilbage i 2019 kortlagde det Internationale Energi Agentur (IEA) for første gang en oversigt over de mest egnede arealer til havvind. I rapporten fremgik det blandt andet, at IEA forventer, at mængden af havvind vil blive 15-doblet fra 2019-niveauet frem mod 2040. I 2019 var niveauet på 23 GW. Den samlede værdi af havvind anslås således at kunne nå et niveau på op til 1.000 milliarder US dollars frem mod 2040. Netop dette faktum kan vise sig at blive en stor gevinst for blandt andet et selskab som Siemens Gamesa, som er verdens førende producent af havvindmøller. Det er heller ikke nogen hemmelighed at selskabet går benhårdt efter det amerikanske marked, hvor de har ambitioner om at blive markedsleder på havvind.

Fremtidens markedsledere inden for vindmølleindustrien

Når man kigger på selskabets regnskaber for de seneste år kan man hurtigt konkludere, at det ikke er selskabets resultater, som driver den nuværende aktiekurs. Ligesom hos mange andre grønne selskaber, drives den nuværende aktiekurs på investorernes forventninger om, at selskabet kommer til at præstere stort i fremtiden. Hvorvidt dette bliver tilfældet kan kun fremtiden vise, men ikke desto mindre har selskabet valgt at gennemgå en større omstrukturering, som blandt andet indebærer forbedringer på Onshore-delen, hvilket forhåbentligt kan være med til at indfri selskabets egne forventninger om en EBIT-margin på 8-10 procent fra 2023.

Uanset hvordan man vender og drejer denne case, er det svært at komme uden om et selskab som Siemens Gamesa, når man skal forsøge at spå om fremtidens markedsledere inden for vindmølleindustrien. Det er således nærliggende at tro, at selskabet vil fastholde positionen, og dermed forblive en del af toppen, i selskab med danske Vestas. I forlængelse heraf er det bestemt ikke utænkeligt, at Siemens Gamesa vil bevare sin position som den største producent af havvindmøller. Med tanke på det fremtidige marked for Offshore, kan denne del vise sig at være af enorm værdi, da havvindindustrien fortsat er ung, sammenholdt med vindmølleindustrien som helhed, hvorved færre aktører også opererer på dette marked. Ifølge en opgørelse af Wood Mackenzie sad Siemens Gamesa og Vestas tilsammen på over 50 procent af markedet for Offshore i 2019.

Ørsted som en vigtig samarbejdspartner

Samtidig er det også værd at inddrage danske Ørsted i denne ligning, da dette er en stor samarbejdspartner for Siemens Gamesa. Indtil for nyligt samarbejdede de to selskaber kun om Offshore-projekter, men i december 2020 indgik de et samarbejde om et Onshore-projekt i den amerikanske stat Nebraska. Dette kan vise sig at være Siemens Gamesas helt store chance, hvad angår Onshore-delen, som har gennemgået en større omstrukturering, da den nye CEO, Andreas Nauen, anser denne del som værende en vigtig del af det fremtidige Siemens Gamesa.

Hvad bringer fremtiden?

Det bliver aldeles spændende at følge de kommende kvartaler, hvor vi bliver klogere på hvorvidt selskabet formår at vende det massive negative resultat i 2020, som i høj grad bar præg af coronasituationen. Endnu mere spændende bliver det dog at følge resultatet frem mod 2023, hvor selskabet forventer at opnå en EBIT-margin på 8-10 procent. Formår selskabet at vækste på toplinjen, og formår de at forbedre driftsresultatet? Dette er nogle af de helt store spørgsmål, som vi finder svar på frem mod 2023.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *