Short squeeze - WallStreetBets kamp mod eliten

Mandag den 25. januar, 2021, stod vi op til en ny uge på aktiemarkedet. Ugen skulle dog vise sig at blive alt andet end normal. Uge 4, 2021, var nemlig centrum for begyndelsen på et stort markedsfænomen, som har sendt store rystelser gennem det internationale investeringsmarked. Uanset om man er aktiv på investeringsmarkedet eller ej, kan man næsten ikke have undgået at høre og læse om short squeeze, Reddit, WallStreetBets og GameStop. Vi har nemlig været vidne til et stort markedsfænomen, som langt fra er nået til vejs ende, hvorfor medierne naturligvis også har haft travlt med at dække udviklingen i det aldeles bizarre og uvante fænomen.

Hvad er et short squeeze?

I et forsøg på at forklare fænomenet short squeeze er det nærliggende at kigge nærmere på begrebet shorting, som også omtales via udtrykket “at gå short” eller “at gå kort”. Når vi tager et overordnet blik på det internationale investeringsmarked, er det ikke overraskende, at størstedelen af alle investorer investerer i håbet om et opadgående marked. Ikke desto mindre er det dog også muligt at investere sig til et økonomisk positivt afkast, når markederne bevæger sig i den modsatte retning. Netop det at spekulere i faldende aktiekurser omtales shorting, og er altså det stikmodsatte af den ellers mest kendte måde at investere sig til et afkast.

Et tænkt eksempel

Du gennemsøger markedet, og finder en aktie, som du mener vil falde i værdi over den kommende periode. Du åbner derfor en såkaldt shortposition, hvor værdien på aktien er 1000 kroner, og samtidig betaler du et gebyr på 50 kroner. Dermed låner du en aktie, af eksempelvis en børsmægler, og sælger denne til en anden på markedet. I dette tilfælde vil du stå med en gæld på 1050 kroner inklusiv gebyr. Over den næste måned falder kursen på aktien, som forventet, til en værdi på 850 kroner, og du vælger herefter at lukke din shortposition. Dermed tilbagekøber du aktien, og tilbageleverer denne til aktøren, som du oprindeligt lånte den af. Differencen opgøres til 150 kroner, men eftersom du også skal modregne gebyret på 50 kroner, er den endelige difference 100 kroner, og dette er således dit økonomiske afkast.

Forklaringen på et short squeeze

Når en aktie shortes i stor stil opstår muligheden for et short squeeze. Ved et short squeeze stiger den pågældende aktie så kraftigt, at de aktører der har købt en shortposition, må opgive deres position i aktien. Gælden er i sin enkelhed blevet for høj til at positionen kan bevares, og aktørerne, som har købt en shortposition, bliver således “squeezet” ud af deres position.

Et historisk short squeeze

Fænomenet short squeeze er ikke ligefrem et nyt fænomen. Vi så blandt andet et tilfælde i 2008, hvor den tyske bilgigant VW var centrum for et massivt short squeeze, og selskabets aktie steg således flere hundrede procent i løbet af ganske få dage. Episoden er senere hen blevet opkaldt “The mother of all squeezes”. På trods af episoden i 2008 er det igangværende short squeeze, denne gang med GameStop i centrum, vildere end det vi tidligere har set. Årsagen hertil skyldes særligt to punkter; For det første er GameStop-aktien blevet shortet med næsten 140 procent, hvilket i sig selv er historisk. For det andet er det et forum, på det sociale medie Reddit, som har drevet aktiens enorme opsving.

Hvordan kan en aktie shortes med over 100 procent?

Som udgangspunkt skulle man ikke tro, det er muligt at shorte en aktie med over 100 procent. Dette er dog imidlertid muligt. Lad os prøve at kigge på et eksempel, som forklarer hvorledes dette kan lade sig gøre.

Vi tager udgangspunkt i en situation, som involverer fire investorer og en mægler. Anne har for nyligt købt aktier i GameStop. Anne og hendes mægler har indgået en aftale, som tillader mægleren at udlåne Annes aktier til shortsælgere. Mægleren udlåner aktierne til Peter, som derefter sælger disse i en shorthandel i håbet om, at aktiekursen på GameStop falder over den kommende periode. Investoren, som køber Peters lånte aktier, er Rasmus. Hvis Rasmus har indgået samme aftale, som Anne havde indgået med sin mægler, vil Rasmus’ mægler kunne udlåne disse aktier til endnu en investor. Line kan således låne disse aktier, og sælge dem i en shorthandel. Forvirret? Det er helt forståeligt. Pointen er dog, at de samme aktier kan udlånes og sælges i flere omgange. Hvis dette sker på det virkelige marked, vil short-interessen på et tidspunkt overstige antallet af udestående aktier, og dermed vil aktien ende med at blive shortet med over 100 procent.

Reddit - WallStreetBets

På det sociale medie Reddit findes forummet WallStreetBets, hvor der diskuteres aktier og økonomisk investering. Netop dette forum står bag det enorme opsving i GameStop-aktien. Forummets medlemmer er nemlig blevet enige om at erklære krig mod de store hedgefonde, som spekulerer i nedadgående aktiekurser. Medlemmerne af forummet, og et utal af øvrige investorer, har således opkøbt enorme mængder i GameStop, hvilket har forårsaget en massiv stigning i aktiekursen, og dermed et short squeeze.

Aktiekursen for perioden den 3. februar 2020 – 29. januar 2021.

Hedgefonde opgiver kampen

De to amerikanske hedgefonde Melvin Capital og Citron Research har begge satset et milliardbeløb i en shortposition mod GameStop-aktien. De to selskaber meddelte dog i løbet af sidste uge, at de begge har valgt at opgive kampen, og har dermed indkasseret et massivt økonomisk tab. Hvorvidt dette blot er spil for galleriet, eller om det virkelig passer, er imidlertid umuligt at blive klog på, da alle kneb tilsyneladende gælder i denne åbne krig.

Nye selskaber i sigte

Selvom short squeezet i GameStop-aktien langt fra er nået til vejs ende, er hypen og fokus allerede nu blevet rettet mod andre selskaber, som også menes at kunne blive centrum for et snarligt short squeeze. Heriblandt selskaberne AMC, BlackBerry og den tidligere finske kæmpe, Nokia.

Kommer der et retsligt efterspil?

Mens en gruppe af private investorer, og medlemmerne af WallStreetBets i aldeleshed, går rundt og jubler over den aktuelle situation, raser store dele af den etablerede finanselite. Flere mener nemlig, at den aktuelle situation er et udtryk for markedsmanipulation, som er strafbart. I forlængelse heraf er det også kommet frem, at Finanstilsynet i Danmark vil holde et vågent øje på de danske investorer, og være opmærksomme på de mange grupper på de sociale medier. De største og mest aktive investorgrupper i Danmark har nemlig fået en størrelse, hvor de for alvor kan rykke ved kurserne. Netop derfor er Finanstilsynet og fondsbørsen klar til at skride ind, hvis der opstår tegn på kursmanipulation i danske aktier. Hvorvidt der er tale om markedsmanipulation i den pågældende sag om GameStop, set ud fra en retslig kontekst, skal vi ikke forsøge at gøre os til dommer for. Én ting er dog helt sikkert; Der er opstået en åben krig mellem dele af finanseliten og en gruppe af private investorer. Denne krig udspilles netop nu med GameStop som centrum. Aktien handles på livet løs, og alle fundamentale forudsætninger tilsidesættes i et forsøg på at få skovlen under de store hedgefonde, og netop dette faktum kan altså opfattes som markedsmanipulation.

Er det et udtryk for eufori?

Det omtalte fænomen, som vi er vidne til netop nu, tangerer til gambling, og man kan således ikke lade være med at spekulere i, hvorvidt dette er et udtryk for markedets enorme eufori. Den enkelte investor ser ud til at have en umættelig sult, hvad angår dristighed og risikovillighed, hvilket i sidste ende kan forårsage enorme konsekvenser for ikke bare den enkelte investor, men hele investeringsmarkedet.

Træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen, hvorfor vi med garanti også vil opleve at flere investorer, som satser på den helt store gevinst ved at deltage i et short squeeze, ender med at stå tilbage med enorme procentuelle tab. Det kan således ikke anbefales, at man som særligt ny investor tager del i dette markedsfænomen. Samtidig kan det heller ikke afvises, at der kommer et retsligt efterspil, hvorfor man naturligvis gør klogt i at genoverveje de forskellige risici, hvis man absolut ikke kan modstå fristelsen.

Ydermere kan det ikke afvises, at det nuværende short squeeze, og eventuelle fremtidige, kan afføde en længere række af enorme rystelser, da flere af de store aktører vil se sig nødsaget til at sælge ud af andre beholdninger for at kunne dække tabene på deres shortpositioner. Flere frygter derfor også, at dette kan være starten på en større korrektion, og måske sågar en økonomisk krise. Fænomenet kan således vise sig at få fatale konsekvenser. Trods disse fatale scenarier kan det være svært ikke at blive en smule fascineret over det bizarre fænomen.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *