Realty Income Corporation - Få udbytte hver måned

Det amerikanske selskab Realty Income Corporation er en såkaldt REIT, som investerer i fast ejendom, og udbetaler minimum 90 procent af sin indkomst til sine aktionærer. Dette sker via månedlige udbyttebetalinger, hvorfor selskabet også omtales “The Monthly Dividend Company”. Vi ser nærmere på selskabet, dets aktiviteter og den økonomiske situation.

Hvad er en REIT - Real Estate Investment Trust?

REIT står for Real Estate Investment Trust, og er i sin enkelhed en ejendomsinvesteringsfond, der investerer i ejendomme. Når man snakker om REIT’s, er der grundlæggende to typer. Henholdsvis “Mortgage REIT” og “Equity REIT”. Mortgage REIT’s investerer i selve finansieringen, og udlåner således penge til ejendomsprojekter, hvorimod Equity REIT’s investerer direkte i projekterne ved at købe og dermed eje fast ejendom. Bemærk samtidig at definitionen af fast ejendom er meget bred, når der snakkes om REIT’s. Fast ejendom begrænser sig således ikke blot til boliger og lejlighedsejendomme, men kan også dække over infrastruktur, erhvervsejendomme, produktionsfaciliteter m.m. Det særlige ved REIT’s er blandt andet, at de typisk er fritaget for at skulle betale den normale selskabsskat. Samtidig er det dog et krav, at minimum 75 procent af indtjeningen kommer fra ejendomme, og derudover skal selskabet som minimum betale 90 procent af deres skattepligtige indkomst i udbytte til aktionærerne. Der er således tale om en udbyttebetalende investering.

Realty Income Corporation - Udbytte hver måned

Realty Income Corporation er et amerikansk selskab, med hovedkontor i San Diego, som investerer i fast ejendom, og udbetaler minimum 90 procent af sin indkomst til sine aktionærer via månedlig udbyttebetaling. Derfor også kaldenavnet “The Monthly Dividend Company”. Selskabets aktiviteter spreder sig på tværs af 49 amerikanske stater, Puerto Rico og Storbritannien. På nuværende tidspunkt har selskabet mere end 6.500 ejendomme, hvoraf cirka 95 procent er placeret i USA.

Forretningsmodellen

Hvad angår forretningsmodellen opkøber selskabet allerede eksisterende ejendomme på attraktive adresser. Der er typisk tale om fritstående ejendomme. På nuværende tidspunkt har selskabet mere end 6.500 ejendomme, og disse udlejes til cirka 600 forskellige lejere på tværs af forskellige brancher. Detailbranchen er den absolut største aktør, og står for næsten 85 procent af selskabets lejeindtægter. Tager man udgangspunkt i selskabets top-20 af lejere, står disse for intet mindre end 52,6 procent af den samlede lejeindtægt, og tilsammen står disse for 3.240 lejemål. Den største lejer, målt på lejeindtægter, er på nuværende tidspunkt apotekskæden Walgreens, som står for en andel på 5,8 procent. Dernæst følger 7-Eleven og Dollar General.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-28.png
Lejeindtægter opgjort i procent – 30. september 2020. Kilde: Realtyincome.com

Størstedelen af lejeaftalerne omfatter en såkaldt “Triple-Net Lease”, hvilket betyder, at udover selve lejeomkostningerne, er den pågældende lejer også ansvarlig for driftsomkostningerne, som inkluderer ejendomsskatter, vedligehold og forsikringer. Den særlige udlejningsstruktur, som også omtales NNN, er med til at reducere selskabets driftsomkostninger, og samtidig sikres en mere forudsigelig pengestrøm. Det er derudover også værd at nævne, at de forskellige lejeaftaler typisk er langsigtede aftaler, som løber over 10-20 år, hvilket også er med til at skabe en vis forudsigelighed og stabilitet.

Sådan sikres den fremtidige indtjening

1) Størrelsen på ejendomsporteføljen øges over tid
2) Lejeindtægterne øges regelmæssigt på allerede eksisterende aftaler*

– Faste huslejestigninger
– Variable huslejestigninger
– Hybride huslejestigninger

* Huslejestigningerne er naturligvis i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Ejendomme og udlejningsprocent

Realty Income Corporation blev børsnoteret i 1994, og havde på daværende tidspunkt 630 ejendomme. I dag er antallet af ejendomme mere end 10-doblet. Samtidig formår selskabet fortsat at bevare en aldeles høj udlejningsprocent. Ved slutningen af et kalenderår har selskabets udlejningsprocent aldrig været under 96 procent, hvilket i den grad understreger ejendomsporteføljens stabilitet. Den 30. september 2020 blev udlejningsprocenten opgjort til 98,6 procent. Den høje udlejningsprocent er samtidig med til at skabe de grundlæggende betingelser for, at selskabet kan fastholde den månedlige udbyttebetaling. Siden selskabets etablering i 1969 er der blevet betalt udbytte hver eneste måned.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-29.png

Antal ejendomme. Kilde: Realtyincome.com

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-33.png

Antal ledige ejendomme. Kilde: Realtyincome.com

Den aktuelle aktiekurs

Inden den globale coronapandemi for alvor ramte i marts måned, var kursen oppe over 80 USD. Fredag den 21. februar blev aktien således handlet til en værdi på 82,44 USD. Ligesom mange andre aktier faldt værdien drastisk i marts måned, og kursen blev således næsten halveret i løbet af blot fire uger. Som følge af flere måneders tilfredsstillende økonomiske resultater er aktien sidenhen kommet godt igen, og mandag den 16. november blev aktiens lukkekurs opgjort til 64,47 USD.
Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-39-1024x402.pngAktiekursen for perioden den 1. januar 2020 – 16. november 2020.

Økonomiske nøgletal

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-38.png

Udbytte pr. aktie: 2010-2019 – Opgjort i USD.
Kilde: Tabellen er udarbejdet på baggrund af selskabets årsberetninger.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-34.png

Omsætning: 2010-2019 – Opgjort i mio. USD.
Kilde: Tabellen er udarbejdet på baggrund af selskabets årsberetninger.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-35.png

Udbytteafkast: 2010-2019 – Opgjort i procent af aktiekursen ved årets udgang.
Kilde: Tabellen er udarbejdet på baggrund af selskabets årsberetninger.

Sådan udregnes udbytteprocenten

I et forsøg på at skabe et overskueligt overblik over virksomhedens udbyttebetalinger, og værdien heraf, har vi udarbejdet ovenstående tabeller. Disse er udarbejdet på baggrund af Realty Income Corporations årsberetninger. Tabellen som viser udbytteafkastet i procent er beregnet med afsæt i aktiekursen ved det respektive års udgang, altså den 31/12. Formlen for denne udregning ses nedenfor.

Udbytte pr. aktie / aktiekurs * 100 = Udbytteafkast i procent

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *