Vores mest populære guide

Investering for begyndere

Det kan virke som en udfordrerende opgave at træde ind i investeringsverdenen, men i virkeligheden er det slet ikke så kompliceret. Det handler ganske enkelt om at følge nogle klare retningslinjer og bruge sin sunde fornuft. Vores mest populære guide “Investering for begyndere” guider dig til at tage de første skridt, så du kan kickstarte din personlige investeringsrejse. Guiden er opdelt i fem dele, og det er helt op til dig, om du vil følge den kronologisk, fra start til slut, eller vælge de dele, der passer bedst til dine behov.

Risikovurdering

At foretage en risikovurdering kan virke mere komplekst, end det egentlig er. Når du laver en risikovurdering stiller du dig selv spørgsmålet; Hvor meget risiko er jeg komfortabel med? Derudover er det vigtigt at du vurderer din personlige tidsramme – Er den kort, mellem eller lang? Tag et øjeblik til at reflektere over disse spørgsmål, og lad os derefter fortsætte til næste trin.

Efter at have overvejet risiko og tidshorisont er det nu tid til at skabe en model for din fremtidige portefølje. Men hvordan konstruerer man en sådan model, og hvilke aktivklasser bør inkluderes? Desværre findes der ikke et entydigt svar på disse spørgsmål, da den optimale porteføljemodel afhænger af flere forskellige faktorer. Det er en personlig beslutning. Du kan overveje at starte med en eksisterende model, og tilpasse den efter egne behov, eller skabe din egen fra bunden.

For at illustrere en porteføljemodel vil vi præsentere to forskellige tilgange. Den første er simpel og består kun af to aktivklasser, i form af aktier og obligationer, mens den anden model omfatter betydeligt flere aktivklasser. Uanset hvilken model du vælger, er det afgørende at inddrage din personlige risikotolerance og tidshorisont, og tilpasse porteføljemodellen i overensstemmelse hermed. Det er også vigtigt, at du ikke fastlåser dig i de specificerede procentsatser.

Den simple portefølje

Høj risiko – Hvis du beslutter dig for at tage den høje risiko, kan det være hensigtsmæssigt at sammensætte en portefølje med en betydelig andel aktier og en mindre andel obligationer. Den præcise fordeling vil naturligvis også afhænge af din tidshorisont. Afhængig af tidshorisonten kan du med fordel sigte efter en fordeling på 70-90 procent aktier og 10-30 procent obligationer.

Aktier 70%
Obligationer 30%

Lav risiko – Vælger du derimod den lave risiko, vil det være mere fordelagtigt at sammensætte en portefølje med en markant overvægt af obligationer. Andelen af obligationer bør således være betydeligt større end andelen af aktier. Dette skyldes ganske enkelt, at obligationer anses for at være en mere sikker og stabil investering. Det er dog vigtigt at være opmærksom på risikoen, som er forbundet den specifikke obligation, og tage højde for det overordnede renteniveau. Sigt efter en fordeling med 10-30 procent aktier og 70-90 procent obligationer.

Aktier 30%
Obligationer 70%

Mellem risiko – Hvis din risikovillighed ligger et sted imellem de to yderpunkter, det vil sige i mellemrisikoområdet, kan det være hensigtsmæssigt at skabe en portefølje, hvor der opretholdes en sund balance mellem andelen af aktier og andelen af obligationer. Som tidligere nævnt afhænger den nøjagtige fordeling i høj grad af din tidshorisont. Grafikken viser en 50-/50-fordeling, men i virkeligheden vil fordelingen typisk variere fra 40-60 procent aktier og 40-60 procent obligationer. Der vil således typisk være en overvægt af enten aktier eller obligationer.

Aktier 50%
Obligationer 50%

Det er afgørende at fremhæve, at sammensætningen af din portefølje, herunder forholdet mellem aktier og obligationer, i høj grad bør tilpasses din individuelle tidshorisont og risikovillighed. Hvis din tidshorisont er kort, kan det være fordelagtigt at opbygge en portefølje med en større andel obligationer i forhold til aktier. Omvendt, hvis du har en lang tidshorisont, kan det være hensigtsmæssigt at overveje en større andel af aktier. Det er også vigtigt at påpege, at dele af en investeringsportefølje naturligvis kan omfatte andre investeringsprodukter, såsom råvarer, crowdlending og kryptovaluta. I et forsøg på at illustrere en sådan model har vi valgt at tage udgangspunkt i den såkaldte smørrebrødsportefølje, der er udarbejdet af Sarah Ophelia Møss, som er en af vores tætte venner.

Smørrebrødsporteføljen

Måske har du allerede hørt om Sarah Ophelia Møss, som tidligere har drevet virksomheden Ophelia Invest, hvis formål var at skabe “rum for læring” på investeringsfeltet. Den dag i dag er Sarah ansat hos den danske kapitalforvalter C Worldwide, hvor hun er ansvarlig for finansiel inklusion. I forbindelse hermed er hun blandt andet vært på podcastserien “Vild med aktier”. Du kan lytte til podcastserien på Podimo, hvor du eksklusivt får en gratis prøveperiode på 45 dage.

Annonce i samarbejde med Podimo – Prøv gratis i 45 dage.

Tilbage til den særlige porteføljemodel med det særlige navn. Eftersom modellen er udarbejdet af Sarah, har denne naturligvis taget afsæt i hendes personlige situation, på det gældende tidspunkt, hvor modellen er blevet udarbejdet. Det er således vigtigt at understrege, at modellen, i sin oprindelige form, ikke nødvendigvis matcher din personlige strategi. Ligesom andre modeller, kan denne naturligvis også omstruktureres og tilpasses. Helt generelt egner modellen sig særligt til personer, som ønsker en portefølje, der mere eller mindre kan passe sig selv, med blot enkelte justeringer i ny og næ. Som Sarah siger, skal du forestille dig et lækkert stykke smørrebrød. Nederst har vi rugbrødet, derefter pålægget og på toppen mayonnaisen og karsen. Det der mætter mest er rugbrødet, og det er derfor også det, der som udgangspunkt fylder mest. Selve sammensætningen af de forskellige enkeltdele afhænger dog i høj grad af investeringsbeløbets størrelse. Generelt vil den nederste del, i form af rugbrødet, dog fylde mest, hvis du har mindre end 100.000 kroner at investere for. Har du derimod mere end 100.000 til rådighed, kan du med fordel lade pålægget fylde relativt mere.

Rugbrød – 40%

Nederst har vi som sagt rugbrødet, der udgør selve fundamentet for porteføljen. Denne del repræsenterer fonde i form af både dansk forvaltede fonde, som eksempelvis Sparindex, og internationalt handlede ETF’er, som eksempelvis iShares, der forvaltes af det amerikanske selskab BlackRock. Fondene kan både være aktiebaseret og obligationsbaseret. Den største fordel ved fondene er, at man opnår en høj grad af diversificering, da der investeres på tværs af forskellige selskaber, og til tider også brancher samt verdensdele. Diversificeringen opstår således helt naturligt, når du investerer i fonde.

Fonde og ETF'er 40%

Pålæg – 30 %

Oven på rugbrødet finder vi pålægget, som symboliserer de store enkeltaktier. Det kan både være danske, europæiske, amerikanske, asiatiske osv. Det centrale, og dermed essentielle for dette element, er, at det handler om store, likvide og stabile aktier. Denne type af aktier har en relativ lav grad af risiko, sammenlignet med øvrige enkeltaktier, hvorfor du kan læne dig tilbage, og lade tiden arbejde for dig, uden at bekymre dig alt for meget. Eksempler herpå er blandt andre Alphabet, Apple, Meta, Microsoft, Novo Nordisk, Carlsberg, Nestlé og Unilever. I forbindelse hermed omtaler Sarah særligt aktier, som har en relativ opadgående graf, når der ses på den historiske historik. Selv omtaler hun denne type aktier som ”lineal-aktierne”.

Store enkeltaktier 30%

Mayonnaise – 20 %

Nu kommer vi til mayonnaisen, hvor vi kan tillade os at være en smule mere risikable i udvælgelsen af aktivklasser. Risikoen kan for eksempel øges ved at inkludere vækstaktier og cykliske aktier samt investering i råvarer og via crowdlending. Hensigten er at opnå yderligere diversificering. Det er vigtigt, at du ikke lader mayonnaisen fylde for meget, selvom denne del typisk er mere underholdende at investere i, da afkastpotentialet generelt er større. Præcis hvor meget mayonnaisen bør fylde afhænger af din risikovillighed.

Vækstaktier m.m. 20%

Karse – 10 %

På toppen af et lækkert stykke smørrebrød finder vi karsen. Her kan du have små volatile og mindre likvide aktier samt kryptovalutaer, som alt andet lige anses som værende de mest risikobetonede investeringer. Der kan ikke herske tvivl om at denne type af investeringer har et enormt afkastpotentiale, hvilket også til dels kan forklare hvorfor særligt nye investorer har en tendens til at placere mange midler i netop denne kategori. Som ny investor er det imidlertid klogt at begrænse eksponeringen over for denne type af investeringer og huske, at denne bør udgøre den mindste andel i din samlede portefølje.

? 10%

Strategi

Med en veldefineret strategi kan du afgrænse det omfangsrige investeringsmarked og dermed gøre det mere overskueligt, til når du skal udvælge og vurdere potentielle investeringscases. Ved udformningen af din investeringsstrategi bør du overveje en række faktorer, der vil have indflydelse på dine kommende investeringer. En simpel tilgang er at stille dig selv konkrete spørgsmål, ligesom du gjorde, da du vurderede din risikotolerance og tidshorisont. Der findes selvsagt mange forskellige spørgsmål, som kan inddrages i denne proces. Vi har forberedt fire spørgsmål, som du med fordel kan tage udgangspunkt i.

1. Hvor stor kapital har jeg til rådighed?

– Få et samlet overblik over det aktuelle beløb, i form af likvide midler, du har til rådighed.

2. Hvor ofte vil jeg handle?

– Overvej en handelsfrekvens som passer til dine mål og din tidsplan. Vil du foretage hyppige handler eller foretrækker du en mere langsigtet tilgang med færre handler?

3. Er der bestemte markeder som jeg finder særligt interessante?

– Overvej hvorvidt der er specifikke sektorer, brancher eller geografiske områder, som du finder særligt interessante.

4. Har jeg særlige værdier, som jeg ønsker at tage hensyn til?

– Overvej eksempelvis vigtigheden af de bæredygtige og etiske aspekter. På denne måde får du en afvejning mellem profit og ansvarlig investering.

Udover svarene på ovenstående spørgsmål indgår din risikotolerance og tidshorisont naturligvis også i udarbejdelsen af strategien. Det behøver absolut ikke at tage lang tid, når du skal definere din personlige strategi, men uanset hvad gør du klogt i at bruge bare lidt tid på denne del. Måske kommer du selv på yderligere spørgsmål, som kan have betydning for netop din strategi?

Handelsplatforme

Handelsplatformen udgør rygraden i dine investeringsaktiviteter, hvorfor det naturligvis er vigtigt at finde lige netop dén platform som passer dig. Selvom de forskellige platforme grundlæggende tjener det samme formål, varierer deres setup betydeligt. Der er således flere faktorer, du bør overveje, før du træffer din beslutning om hvilken platform du ønsker at anvende. Hvilke gebyrer og kurtager er forbundet? Hvilken platform passer bedst til dine behov? Hvilken platform føler du dig mest tryg ved? Lad os sammen udforske disse spørgsmål, så du lettere kan træffe dit valg.

Din personlige bank

Som du måske allerede har bemærket, omhandler det første punkt en overordnet gennemgang af handelsplatforme, som er tilknyttet de “traditionelle” banker. Det er derfor vigtigt at understrege, at der kan forekomme generaliseringer. Vores overordnede anbefaling er derfor også, at du nøje undersøger de specifikke vilkår og betingelser for din personlige bank, hvis du overvejer at bruge denne som din handelsplatform, når du investerer.

Beslutter du dig for at bruge din personlige bank, hvor du allerede har din NemKonto og opsparingskonto, får du et enkelt og overskueligt overblik, eftersom alle dine konti er samlet ét sted. Dette betyder, at du kan få adgang til alle dine konti ved at logge ind via din netbank. Denne enkle og overskuelige struktur kan delvist forklare, hvorfor visse nye investorer vælger deres personlige bank, som deres foretrukne handelsplatform. Samtidig er det ikke unaturligt, at visse investorer oplever en følelse af ekstra tryghed, eftersom den pågældende platform er velkendt.

Fordele

 • Adgang til alle konti via samme platform
 • Automatisk indberetning til Skat
 • Dækket af indskudsgarantien

Ulemper

 • Få markeder og produkter
 • Høje gebyrer og kurtager

SaxoInvestor

SaxoInvestor, som er drevet af Saxo Bank, rangerer sammen med Nordnet som danskernes foretrukne handelsplatform. Platformen er designet til at imødekomme behovene hos investorer på alle erfaringsniveauer. Med SaxoInvestor har du adgang til en aldeles bred vifte af traditionelle investeringer i form af henholdsvis aktier, obligationer, investeringsforeninger, fonde og ETF’er. Med adgang til tusindvis af aktier, obligationer og fonde på mere end 50 internationale børser, er der med garanti også en investering, der passer til dine behov.

Blandt SaxoInvestors mest markante fordele er deres konkurrencedygtige priser. Udover at tilbyde et gratis investeringsdepot tilbyder de en lav minimumskurtage på kun 10 kroner ved handel med danske aktier. Kurtagen for de øvrige markeder varierer, men generelt ligger SaxoInvestor i den lave ende af skalaen. Du finder en komplet oversigt over aktiekurtagerne her!

Med de lave kurtager appellerer platformen særligt til den aktive investor, som jævntligt foretager porteføljejusteringer. I forlængelse heraf er det vigtigt at pointere, at SaxoInvestor, på nuværende tidspunkt, ikke tilbyder produkter målrettet den passive investor, der foretrækker at automatisere sine investeringer. Der har dog længe floreret rygter om at SaxoInvestor er i gang med at udvikle en månedsopsparing. Dette er ligeledes blevet bekrætet af Oskar Bernhardtsen, som er investeringsstrateg hos SaxoBank.

Fordele

 • Aktiesparekonto
 • Overskuelig platform
 • Gratis investeringsdepot
 • Konkurrencedygtige priser
 • Handel på mere end 50 børser
 • Dækket af indskudsgarantien
 • Automatisk indberetning til Skat

Ulemper

 • Ingen månedsopsparing

Annonce i samarbejde med Nordnet.

Nordnet

Som allerede skrevet rangerer Nordnet blandt danskernes foretrukne handelsplatforme. Ligesom SaxoInvestor er Nordnets platform aldeles overskuelig, omend denne har et andet setup. Det er således ene og alene op til dig at vurdere hvilket setup du foretrækker. Gennem Nordnet har du adgang til alle de gængse investeringsrelaterede produkter i form af aktier, obligationer, investeringsforeninger, fonde og ETF’er. Derudover får du adgang til investeringsnetværket Shareville, hvor du kan finde værdifulde oplysninger om specifikke selskaber og deltage i debatten blandt andre brugere.

Med Nordnet kan du handle tusindvis af investeringsprodukter på tværs af mere end 20 børser. Trods et stort antal investeringsprodukter, der som oftest vil dække den private investors behov, er udvalget generelt mindre sammenlignet med SaxoInvestor. Til gengæld er det muligt at oprette en månedsopsparing hos Nordnet, hvorfor platformen særligt henvender sig til investorer, der ikke har behov for at lave konstante porteføljeændringer. Månedsopsparinger, som investerer i ETF’er eller danske investeringsforeninger, er omfattet af et månedligt gebyr på 10 kroner.

Som det er tilfældet hos SaxoInvestor er det gratis at oprette et investeringsdepot hos Nordnet. Kurtagerne hos Nordnet er dog generelt højere. Minimumskurtagen ved køb af danske aktier er således 29 kroner. Dette er dog fortsat lavere sammenlignet med flere af de “traditionelle” banker.

Fordele

 • Aktiesparekonto
 • Månedsopsparing
 • Overskuelig platform
 • Gratis investeringsdepot
 • Dækket af indskudsgarantien
 • Automatisk indberetning til Skat

Ulemper

 • Færre markeder og produkter
 • Højere kurtager

Analyse

Med din risikotolerance fastlagt og din strategi nøje udformet, samt valget af din foretrukne handelsplatform, er det nu tid til at dykke ned i processen med at identificere de bedste og mest lovende investeringscases. Sagt på en anden måde skal du i gang med at udvælge specifikke aktier, eller andre investeringsprodukter, du ønsker at investere i.

Som enhver erfaren investor vil fortælle dig, er analysedelen en hjørnesten og forudsætning for at kunne træffe velovervejede beslutninger. Forestil dig strategien som dit kompas, der vejleder dig med retningen og den overordnede kurs for dine investeringer. Analysen fungerer som det dybere komponent, et slags søkort, der hjælper med at afdække nuancer og detaljer i det komplekse investeringslandskab, så du kan navigere med større indsigt og præcision.

Fundamental analyse

Fundamental analyse er din nøgle til at forstå en virksomheds underliggende værdi. Dette omfatter nøgletal som omsætning, indtjening, vækst, egenkapital og gældsniveau. Alle disse oplysninger fremgår af virksomhedens offentliggjorte regnskaber. Ved at tage et blik på virksomhedens økonomiske nøgletal opnås et overblik over den økonomiske situation, hvilket er en indikator for såvel nutiden som fremtiden.

Ydermere kan det være en fordel at inddrage særlige forhold, som kan have betydning for virksomhedens fremtid. Undersøg eventuelt de såkaldte megatrends, som er globale tendenser, der typisk strækker sig over flere årtier og har en dyb indvirkning på måden hvorpå vi lever, arbejder og interagerer. Fem af de absolut største megatrends, der gør sig gældende netop nu, er bæredygtighed og grøn omstilling, teknologisk udvikling, demografi, urbanisering og globalisering. Med udgangspunkt i de største megatrends kan vi forsøge at skabe et billede af fremtiden, hvilket selvsagt er en kæmpemæssig fordel, når vi skal udvælge de bedste og mest lovende investeringer. 

Det kan også være gavnligt at undersøge sammensætningen af direktionen og bestyrelsen. Som investor ønsker vi naturligvis at sikre, at vi investerer i et selskab med en kompetent ledelse, der skaber værdi for selskabet og os som investorer.

Sidder du og tænker; Hvordan skal jeg komme i gang med den fundamentale analyse?

Fortvivl ikke. Vi har naturligvis udarbejdet en letforståelig guide til fundamental analyse, der guider dig trin for trin gennem hele processen – Du finder vores guide til fundamental analyse her!

Første handel

Stort tillykke – Du har nu gennemført vores guide, Investering for begyndere, og er klar til at foretage din første handel og dermed starte din personlige investeringsrejse! Nu hvor du har opbygget en solid forståelse af de grundlæggende principper og koncepter, er du klar til at tage det afgørende skridt – Din første handel. Så log ind på din foretrukne handelsplatform, udvælg din investering og gennemfør din første handel! Begynd din personlige investeringsrejse og anvend de færdigheder du allerede har erhvervet. Fortsæt med at udforske, lære og finjustere. Din investeringsrejse er helt unik, og er en konstant proces med læring og uendelige muligheder. Tak fordi du fulgte vores guide! 💜