Hvad er renters rente?

Renters rente opstår, når en opsparing forrentes med en årlig rente. Denne proces gentager sig år efter år, hvilket resulterer i, at den samlede rentetilskrivning stiger over tid. Som følge af rentetilskrivningen vil det opsparede beløb være stigende, og de fremtidige tilskrivninger vil således ske på baggrund af større og større beløb. Desto længere tid du sparer op, desto større bliver selve effekten af renters rente. I investeringsverdenen er renters rente aldeles relevant, særligt for den yngre investor, der alt andet lige forventes at have en længere tidshorisont sammenlignet med den ældre investor.

Verdens 8. vidunder - Albert Einstein

Albert Einstein mente, at effekten af renters rente var verdens ottende vidunder, og anså således også denne som værende en enorm kraft. Ifølge Einstein vil individer, som forstår effekten, kunne drage fordel af den, mens de der ikke forstår effekten vil blive ofre for den. Albert Einstein omtalte godt nok effekten som verdens ottende vidunder, men hvor stor er effekten egentlig?

“Compound interest is the 8. wonder of the world. He who understands it, earns it. He who doesn’t, pays it.” – Albert Einstein

Hvor stor er effekten?

Som følge af effekten af renters rente belønnes man som investor for at være tålmodig og udholdende – Vi antager, at du har et startbeløb på 25.000 kroner, og derudover investerer du 1000 kroner per måned. Samtidig antager vi, at det årlige afkast er syv procent, hvilket er omkring det historiske gennemsnit. Vær opmærksom på at der ses bort fra handelsomkostninger, skat og inflation.

Kilde: Financer.com.

Renters rente er for alle

Det er med aldeles god grund, at Albert Einstein omtalte renters rente som værende verdens 8. vidunder. Selv et lille startbeløb, og dertil små månedlige indbetalinger, kan nemlig over en årrække vokse sig til betragtelige summer. Det er særligt værd at bemærke selve “gangefaktoren” og dermed procentstigningen for de forskellige årrækker. Dette giver nemlig ekstra stof til eftertanke. Den såkaldte gangefaktor finder du ved at tage det indtjente beløb, og dividerer dette tal med investeringsbeløbet. 

Formel: Indtjent beløb / investeringsbeløb = Gangefaktor.

Det er tydeligt, at effekten af renters rente kan have enorm indvirkning på en opsparing over tid. Dette er således også et ekstra incitament for den unge investor. Samtidig er det vigtigt at pointere, at man ikke kan blive for gammel, hvad angår effekten af renters rente, da man til dels kan kompensere for den manglende aktivitet på investeringsmarkedet. Ved at starte med et større beløb, og derudover investere et større månedligt beløb, kan man indhente en del af det “tabte”. Uanset hvad er den generelle anbefaling, at man kommer i gang så hurtigt som muligt, hvis man ønsker den fulde effekt af renters rente. Husk på at selv et lille startbeløb, og dertil små månedlige indbetalinger, kan vokse sig til betragtelige summer over en årrække.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *