Hvad er en penny stock?

Har du hørt om begrebet penny stock, eller er det helt nyt for dig? I dette indlæg ser vi nærmere på penny stocks, udforsker deres potentiale, og vigtigst af alt, de risici, der er forbundet med denne aktieklasse. Vi starter med selve definitionen af en penny stock, der i mange år har været genstand for store diskussioner og mange forskellige fortolkninger.

Betegnelsen for en penny stock

En penny stock er en betegnelse for en særlig type aktier, som handles til meget lave kurser. Præcis hvor lav kursen skal være, før der er tale om en penny stock, er lidt mere uklar, eftersom niveauet varierer, alt efter hvilket land man befinder sig i. I USA vil man typisk mene at kursen skal være lavere end 5$, hvorimod man i Storbritannien typisk vil mene at kursen skal være lavere end 1£. Netop denne uklarhed og variation har naturligvis også betydning for betegnelsen i et land som Danmark, og man kan således ikke fastsætte en klar definition på begrebet penny stock. Mange anvender dog begrebet, når der er tale om aktier der er lavere end 1. Det vil således sige, at en dansk aktie maksimalt må have en kursværdi på 99 øre, mens en aktie i eurozonen maksimalt må have en kursværdi på 99 cent. Det er dog vigtigt at understrege at definitionen ikke er fast, og man må således acceptere at folk anvender begrebet med udgangspunkt i forskellige definitioner. Én ting er dog sikkert, markedsværdien skal være tilpas lav før der kan være tale om en penny stock.

Et ikke-reguleret marked

Som følge af den meget lave kurs vil man ofte se penny stocks blive handlet via en såkaldt OTC-børs, Over The Counter, som er et ikke-reguleret marked. Virksomheder som udsteder denne type af aktier, opfylder ikke kravene til at kunne blive noteret på en organiseret handelsplatform som eksempelvis NYSE, AMEX eller Nasdaq. Handlen med disse aktier foregår således via telefon og / eller elektronisk netværk, hvor man som investor kan komme i kontakt med en såkaldt “broker” og herved afgive sin ordre. Der er som nævnt tale om et ikke-reguleret marked, hvorfor handlen med OTC-aktier oftest er forbundet med en meget høj risiko.

Et reguleret marked

Det er dog også muligt at finde penny stocks på det regulerede marked. Så hvis man absolut ønsker at tilføje denne type aktier til sin portefølje, anbefaler vi at vælge denne metode fremfor ovenstående – Over The Counter. Som du nok allerede har gennemskuet, er penny stocks yderst spekulative aktier, hvor selv de mindste markedsbevægelser kan give store udslag i aktiekursen, og dermed skabe store afkastprocenter, såvel positive som negative. Det er således også særligt vigtigt at gøre sit hjemmearbejde, og læse på lektien før man afgiver sin ordre på en penny stock.

Hvorfor overhovedet overveje penny stocks?

Med tanke på ovenstående, og de mange potentielle risici, er det nærliggende at stille sig selv spørgsmålet; Hvorfor overhovedet overveje at handle penny-stock-aktier? Det enkle svar herpå må være; Desto højere risiko, desto højere potentielt afkast. Håbet om at ramme den helt rigtige penny stock, og dermed opnå den helt store gevinst, drager mange folk til en investering i netop penny stocks. Går du selv med tanker om at investere i penny stocks, så husk på at denne type af aktier er yderst spekulative, og det er således vigtigere end nogensinde før at være særlig omhyggelig i analysen af selskabet – Samtidig kan det også være en meget god idé at sætte sig ned, og kigge på flere forskellige penny stocks. Du kan eventuelt oprette en mindre portefølje, med denne type af aktier, og dermed diversificere for lettere at kunne styre risikoen. Men husk på at risikoen er høj, og du skal således ikke lade dig drage af hurtige og potentielt høje afkast.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *