Grønne aktier - Risiko for en grøn boble?

2020 vil mest af alt blive husket som coronaens år, hvor pandemiens jerngreb tvang store dele af verden til delvise og totale nedlukninger, som forårsagede massive omvæltninger i vores hverdag. Meget dårligt kan siges om det forgangne år, men ikke desto mindre blev 2020 også et år, der stod i den grønne omstillings tegn. Coronakrisen har været med til at skabe en opblomstring af innovative metoder og idéer, hvilket også har sat sit aftryk på den grønne omstilling, som har fået ekstra vind i sejlene.

Grønne aktier er det nye sort

Investering i grønne aktier er blevet det nye sort, hvilket har resulteret i en lang række af massive kursstigninger. Som eksempel kan der her nævnes tre særligt grønne aktier fra det danske C25-indeks. Rockwool, Vestas Wind Systems og Ørsted, som tilsammen har opnået en gennemsnitlig værdistigning på over 140 procent siden nedturen i marts måned 2020. Kursstigningerne vidner om investorernes enorme tro på den grønne omstilling, hvilket selvsagt er fremtiden, men ikke desto mindre giver de enorme kursstigninger anledning til kritiske spørgsmål. Er der risiko for en reel aktieboble inden for sektoren for grøn omstilling? Lad os se nærmere herpå.

De mest populære grønne aktier hos Nordnet

Nordnet, som er blandt danskernes foretrukne investeringsplatforme, udgav for nyligt et blogindlæg, omhandlende nogle af de mest populære grønne aktier samt ETF’er og investeringsforeninger. Højdespringeren blandt de grønne aktier er det amerikanske selskab Plug Power, som i løbet af en periode på tre år er steget med næsten 2700 procent. Aktien sælges i skrivende stund til cirka 60 US dollars. Af de mest populære ETF’er og investeringsforeninger springer særligt iShares Global Clean Energy i øjnene. I løbet af en periode på tre år er ETF’en steget med næsten 250 procent.

Kilde: Nordnet. Afkast i procent på de mest populære grønne aktier hos Nordnet. 1. januar 2018 – 1. januar 2021.

Kilde: Nordnet. Afkast i procent på de mest populære grønne ETF’er og investeringsforeninger. 1. januar 2018 – 1. januar 2021.

Analytiker frygter aktieboble

Peter Bisztyga, som er analytiker hos Bank of America, har tidligere på året advaret mod en aktieboble inden for den grønne sektor. Særligt de grønne ETF’er har i løbet af 2020 opnået massiv momentum, som følge af indbetaling af enorme kapitalsummer, hvilket er med til at drive aktiepriserne i vejret. En såkaldt ETF er kendetegnet ved at følge et indeks, og der er således typisk tale om en passiv fond, hvor der ikke sidder porteføljeforvaltere til at vurdere den pågældende investering. En ETF køber således uanset værdiansættelsen på aktien, hvilket i sidste ende kan gå hen og blive farligt for den enkelte investor. Ifølge Bisztyga kan flere af de grønne selskabers værdisætninger ikke længere understøttes af de normale analyserammer. Dette har samtidig fået Peter Bisztyga til at advare investorer mod at sætte yderligere kapital i en række selskaber, som tilhører den grønne sektor.

Risiko for en aktieboble

På den lange bane er der sandsynligvis ikke mange som betvivler hvorvidt de grønne initiativer er en god investering. Med udgangspunkt i den aldeles grønne dagsorden, som udbredes til en stadig stigende del af verden, er det nærliggende at tro, at kursen på de grønne aktier vil stige yderligere i fremtiden. Man skal dog fortsat huske, at den grønne omstilling er et langsigtet projekt. Samtidig er det vigtigt at have for øje, at flere af de grønne aktier allerede er steget flere hundrede procent, og de har således opnået hurtige og markante kursstigninger – Og dette er altså sket på trods af, at disse langt hen ad vejen ikke kan retfærdiggøres af de fundamentale tal. De hurtige og markante kursstigninger øger risikoen for aktiebobler, hvorfor der meget vel kan opstå kraftige kursudsving på kort og mellemlang sigt.

De bedste råd - Tænk rationelt og langsigtet

De bedste råd er således, at man som investor tænker rationelt og langsigtet. Som ordsproget lyder; Rom blev ikke bygget på en dag. Det samme gør sig gældende for den grønne omstilling, som er et langsigtet projekt. Man bør derfor ikke tage forhastede beslutninger. Analysér og overvej dine potentielle investeringer grundigt, på samme måde som alle andre investeringer, og forsøg samtidig at holde den såkaldte FOMO-tendens fra døren – Fear of Missing Out er nemlig en af de største trusler for særligt den private investor, da denne blandt andet er med til at stimulere vores grådighed, hvorfor man som investor typisk ender med at foretage irrationelle beslutninger.

Diversificering - Spred din risiko

Ydermere kan det også være en god idé at sprede risikoen, hvilket typisk anbefales i de fleste sektorer, men måske særligt i den grønne, da det er umuligt at udpege vinderne i det store kapløb. Husk på at den grønne sektor er fyldt med håbefulde selskaber, der ganske vist har opnået massive kursstigninger, som følge af den grønne megatrend, men flere af disse vil sandsynligvis miste fodfæstet før eller siden, og måske endda bukke under til fordel for andre selskaber. ETF’er og fonde kan således være en mulighed, hvis du ønsker at diversificere din risiko. Uanset hvad er den grønne omstilling kommet for at blive, hvorfor vi må forvente, at en stadig stigende andel af vores investeringer placeres i de grønne selskaber.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *