Derfor er kvinder bedre til at investere

Ifølge en nylig undersøgelse, ‘Kvindernes aktiestrategi giver pote’, udarbejdet af Nykredit, har den danske kvindelige aktieinvestor opnået et højere afkast, sammenlignet med den mandlige, i perioden primo 2010 til ultimo 2020. I denne periode opnåede den kvindelige investor et afkast på 354,7 procent, hvilket giver et årligt resultat på 14,8 procent. For samme periode opnåede den mandlige investor et afkast på 333,4 procent, hvilket giver et årligt resultat på 14,3 procent. Den kvindelige investor har således opnået et samlet merafkast på 21,3 procentpoint for hele perioden, hvilket svarer til 0,5 procentpoint årligt.

Køb og behold

Når man skal forsøge at kortlægge årsagen til kvindernes merafkast på enkeltaktier, er der umiddelbart flere faktorer, som gør sig gældende. Der er dog særligt ét punkt, der stikker ud. Kvinder er nemlig bedre til at holde fast i deres aktier, og dermed handler de sjældnere, sammenlignet med mændene. Dette faktum gjorde sig særligt gældende i løbet af 2020, hvor mændene tydeligvis reagerede hurtigere i forhold til både køb og salg. Kvinderne afventer umiddelbart lidt længere, inden de agerer.

De ekstra handler som mændene foretager sig kan være udtryk for impulsreaktioner, og medfører samtidig øgede omkostninger, som vil påvirke det endelige afkast over tid. Med andre ord får kvinder altså et bedre resultat, fordi de ganske enkelt har mere is i maven, og påvirkes ikke i lige så høj grad af hvad der sker på markedet lige nu og her.

Flere kvinder investerer

Selvom kvinderne leverer et bedre afkast end mændene, opgjort for enkeltaktier, sidder de fortsat på minoriteten hvad angår den samlede beholdning af enkeltaktier. Således ejer de danske kvinder cirka 33 procent af den samlede beholdning af enkeltaktier. Dette er dog en stigende andel, sammenlignet med for 10 år siden, hvor andelen udgjorde 31 procent.

På trods af at mændene forsat sidder på en betydelig majoritetsandel, er der aldeles positive tendenser at spore. En nylig undersøgelse fra Finans Danmark viser nemlig, at der faktisk ikke er så stor forskel på andelen af mænd og kvinder, der investerer. Således viser undersøgelsen, at cirka 27 procent af alle voksne mænd investerer, mens det samme gælder for cirka 23 procent af kvinderne.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *