Cannabis som fremtidens medicinske præparat

Medicinsk cannabis er en bred betegnelse for produkter, der indeholder enten dele af cannabisplanten, aktive stoffer, eller syntetisk fremstillede cannabinoider. Medicinske cannabisprodukter anvendes hos sygdomsramte patienter til at lindre en række forskellige sygdomme. Heriblandt sclerose, nervesmerter og kræft. Produkterne fås i forskellige former, herunder blandt andet som cannabisolie, kapsler, tabletter og tørrede cannabisblomster. Vi ser nærmere på cannabis som medicinsk præparat og dets potentiale.

Cannabis som medicinsk præparat - Den historiske kontekst

Anvendelsen af cannabis som medicinsk præparat er bestemt ikke noget nyt fænomen, og man mener således, at anvendelsen kan dateres helt tilbage til omkring år 2.700 f.Kr. Helt så langt går vi dog ikke tilbage i historien, og vi vælger derfor at springe frem til begyndelsen af 1900-tallet, hvor cannabis som medicinpræparat lider et alvorligt knæk. På trods af at cannabis på dette tidspunkt har været anvendt som et medicinsk præparat i årtusinder, begynder man i begyndelsen af 1900-tallet at betragte cannabis som et yderst farligt narkotisk stof. I samme ombæring får stoffet det velkendte tilnavn marihuana, som også anvendes den dag i dag. Stoffet var på dette tidspunkt særligt udbredt i USA, hvor det ikke længere var forbeholdt sygdomsramte patienter. Det var i stedet blevet spredt vidt omkring blandt den almene befolkning, som anvendte stoffet som rusmiddel. Dette satte gang i en regulær skræmmekampagne, hvor man som stat forsøgte at oplyse befolkningen om de fatale konsekvenser anvendelsen af marihuana kunne have. Dette til trods for, at der på daværende tidspunkt ikke var tilstrækkeligt evidensbaseret viden om stoffet og konsekvenserne af et eventuelt misbrug. Skræmmekampagnen virkede efter hensigten, da der opstod et ønske om at marihuana skulle ulovliggøres. Reaktionen i USA var naturligvis også med til at præge den generelle holdning blandt verdens øvrige lande, særligt i den vestlige verden, hvor der opstod en generel negativ holdning til stoffet. Dog med få undtagelser. Loven om at ulovliggøre cannabis i USA trådte i kraft i 1937, og denne gjorde det både ulovligt at besidde og anvende cannabis. Derudover omfattede loven også en øgede beskatning ved handel og dyrkning af cannabis, hvorfor det ikke længere kunne betale sig at anvende stoffet som et medicinsk præparat.

Medicinsk cannabis - Et afventende gennembrud

Ovenstående del kan være med til at forklare, hvorfor medicinsk cannabis endnu ikke har fået sit helt store gennembrud. Cannabis har nemlig som nævnt været betragtet som værende et narkotisk stof siden begyndelsen af 1900-tallet, hvilket har medført en generel negativ holdning til stoffet. Den historiske baggrund har i den grad haft indflydelse på udbredelsen af cannabis som et medicinsk præparat. Vi oplever dog i disse år en generel ændring i tilgangen til cannabis, da flere og flere efterhånen har fået øjnene op for dets muligheder, hvad angår behandling af sygdomme og lidelser. Vi ser flere lande åbne for forsøg med medicinsk cannabis, heriblandt Danmark, og samtidig ses legaliseringer i flere amerikanske stater. Som følge heraf har cannabis som behandlingsform også opnået stigende medfart de senere år. Som tidligere nævnt kan man dog endnu ikke tale om det helt store gennembrud.

Er medicinsk cannabis en god investering?

Tilbage i 2001 legaliserede Canada medicinsk cannabis. Landet har siden været et af de førende lande på forsknings- og udviklingsområdet, hvorfor det heller ikke kom som nogen overraskelse, da landet i 2018 valgte at gennemføre en landsdækkende legalisering af cannabis. Fra onsdag den 17. oktober 2018 kunne den canadiske borger således købe cannabis på lovlig vis. Et andet vigtigt land i denne sammenhæng er USA. Tilbage i 2014 havde cirka 20 stater legaliseret salg af cannabis til medicinsk brug. Den dag i dag er antallet af stater steget til næsten 30, og der er fortsat en forventning om, at flere stater vil følge trop. 

Ny lovgivning baner vejen for producenter

I 2014 blev der indført en ny lovgivning, som gjorde det lovligt for alle landets banker at finansiere cannabisproducenter. Efterfølgende begyndte investorer, såvel private som professionelle, at investere massive mængder kapital i cannabisbranchen. På daværende tidspunkt var mange af producenterne endnu ikke godkendt til notering på en organiseret handelsplads, hvorfor handlen foregik via en såkaldt OTC-børs – Over The Counter. Dette betød samtidig en høj risiko for den enkelte investor, da der er tale om et ikke reguleret-marked, hvor der ikke findes krav til eksempelvis offentliggørelse af regnskaber. Mange investorer investerede således penge i selskaber, uden at vide noget som helst om den forretningsmæssige del. Dette faktum gjorde også, at flere investorer brændte fingrene gevaldigt, og måtte hermed se store dele af deres investeringer gå op i røg.

Stigende popularitet blandt private investorer

De efterfølgende år kom flere aktører på banen, og cannabis som investeringscase blev mere populær end nogensinde før. Denne gang på et noget mere sikkert grundlag, da de fleste aktører var blevet noteret på en organiseret handelsplads. I takt med at flere og flere lande, heriblandt også europæiske, begyndte at åbne for forsøg med medicinsk cannabis, opstod endnu et købsboom i branchen. Særligt i perioden fra efteråret 2017 til sommeren/efteråret 2019 steg mange af branchens aktører med flere hundrede procent. Som eksempel steg det canadiske selskab Aurora Cannabis Inc. fra en kurs på 24,53 USD (04-09-2017), til en kurs på et godt stykke over 100 USD – All time high blev opgjort til 133,83 USD (22-01-2018). I skrivende stund handles aktien til en kurs under 10 USD, og dette til trods for, at der tilbage i maj måned blev foretaget et 1-12 reverse split. Aurora Cannabis Inc. er blot ét af mange eksempler på de enorme kursfald, som store dele af branchen har gennemgået det seneste års tid.

Massive kursfald i hele branchen

Årsagen til de massive kursfald skyldes flere forskellige ting, men særligt branchens interne konkurrence har gjort ondt på mange af selskaberne, da dette naturligvis har haft stor indvirkning på deres overskud, eller rettere mangel på samme. Det er nemlig fortsat de færreste selskaber, som har formået at fremvise et positivt regnskab. Som følge af den benhårde konkurrence har flere af selskaberne, heriblandt særligt Aurora Cannabis Inc., i højere grad fokuseret på ekspansion fremfor lønsomhed, og netop denne strategi ser ud til at ramme flere af selskaberne ekstra hårdt. Derudover kan vi naturligvis ikke komme uden om corona-pandemiens indvirkning, da denne også har været med til at forsinke flere forskellige nationale lovkrav, som blandt andet skulle være med til at udbrede cannabis som medicinsk præparat. Man kan således stille sig selv spørgsmålet; Er branchens massive kursfald et udtryk for at man som investor skal holde sig langt væk? Det korte svar hertil er; Nej, ikke nødvendigvis. 

Tårnhøje værdisætninger

Branchens selskaber har over en årrække baseret deres forretningsgrundlag på forventningen om kommende legaliseringer. Samtidig har værdien af selskaberne i høj grad været baseret på price/sales fremfor price/earnings. Dette betyder således også, at mange af selskaberne har haft en tårnhøj værdisætning. En værdisætning som slet ikke stemmer overens med den aktuelle situation, hvor branchens fremtid i høj grad afhænger af de nationale legaliseringer. Kursfaldende er således i høj grad et udtryk for, at selskabernes værdisætning korrigeres til et mere realistisk niveau.

Canada som foregangsland

Som allerede skrevet legaliserede Canada medicinsk cannabis tilbage i 2001, og gennemførte yderligere en landsdækkende legalisering i 2018. Canada har haft, og har stadig, status som den dominerende aktør på det globale marked for cannabis. Som følge heraf har branchens ledende selskaber også oprindelse i Canada. På trods af den nuværende position som markedsleder, er det dog naivt at tro, at landet kan bevare den samme markante markedsledende position i fremtiden. I takt med at branchen modnes vil vi nemlig sandsynligvis opleve at en række nye aktører, i form af selskaber fra andre lande, vil dukke op. Der er tale om nye aktører, som befinder sig under varmere himmelstrøg, og produktionen kan således flyttes udendørs, samtidig med at der kan planlægges flere høstperioder i løbet af året. Dette vil naturligvis have indvirkning på produktionsprisen, som vil falde til et lavere niveau, og som konsekvens heraf vil Canadas position blive gevaldigt udfordret. Dermed ikke sagt at Canada vil blive fjernet fra kortet, til fordel for andre, men de må sandsynligvis acceptere, at de ikke længere kan sidde i den samme markante markedsledende position.

Landets store know-how udgør en stor værdi

På trods af Canadas “degradering” vil de forblive en vigtig aktør, da de har en enorm know-how. Vi skal fortsat huske, at Canada er langt foran de øvrige aktører, når det kommer til dette punkt. Vi har de senere år set store amerikanske selskaber købe sig ind i Canadiske cannabisselskaber, og det er således ikke utænkeligt, at vi i fremtiden vil se nogle af de største cannabisselskaber forsøge at flytte dele af produktionen til lande under varmere himmelstrøg. Samtidig er det også nærliggende, at flere af de førende canadiske selskaber vil blive opkøbt af særligt amerikanske selskaber, som ønsker at tage kampen op om markedet. Her er der særligt tanke på amerikanske farmaceutiske selskaber.

Hvad er fremtidsudsigterne?

Branchen som helhed befinder sig fortsat på et tidligt stadie, og fremtiden er således præget af stor usikkerhed, da den i høj grad afhænger af nationale legaliseringer. Der kan dog ikke herske tvivl om at branchen har et enorm potentiale, og det bliver således spændende at følge både den nære, men ikke mindst den fjerne fremtid. Uanset hvordan investeringscasen vendes og drejes, skal man som investor sandsynligvis forvente at der er tale om en langsigtet investering. Canada vil sandsynligvis forblive den dominerende aktør de kommende år. Branchen besidder et stort potentiale, men det er samtidig yderst vigtigt at understrege, at fremtiden i høj grad afhænger af de nationale legaliseringer, hvorfor der fortsat er tale om investeringer med en relativ høj risiko. Mange af selskaberne har ligeledes en høj burn-rate, hvorfor der er behov for store mængder kapital, hvis de skal overleve.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *