Aktieboom blandt danske unge

Tal fra VP Securities viser et regulært aktieboom blandt danske unge. Ligeledes viser tallene, at danskerne er gået aktieamok i 2020. Aldrig har vi lavet så mange handler på et enkelt år, og samtidig melder både Nordnet og Saxo, som er blandt danskernes foretrukne investeringsplatforme, om rekordmange nytilkomne investorer. Ifølge Kasper Meisner Nielsen, som er professor i finansiering på CBS, blev 2020 året, hvor cirka 50.000 nye aktionærer kom ind på markedet, og dette var altså primært unge. Men hvorfor ser vi dette voldsomme boom i antallet af nytilkomne aktionærer, og er det overhovedet gavnligt for markedet, at så mange nye tager springet?

Rekordmange handler i 2020

Ifølge tal fra VP Securities steg antallet af handler med 84 procent fra 2019 til 2020. I forlængelse heraf er det vigtigt at pointere, at tallene fra VP Securities primært dækker over danske aktier.

Aktieboom blandt danske unge

Kilde: VP Securities. Forklaring: Antallet af handler, der er registreret hos VP Securities.

Tallene viser, at særligt den yngre generation har været yderst aktiv i løbet 2020. Tager man udgangspunkt i de to målgrupper 0-19 år og 20-29 år fremgår en gennemsnitlig stigning på 145 procent. Antallet af handler foretaget af unge i alderen 20-29 år steg med hele 178 procent. Det er dog samtidig værd at bemærke, at det fortsat er personer over 50 år, som foretager langt størstedelen af de mange handler, og målgruppen 60+ sidder fortsat på den største andel.

Hvad er årsagen til dette aktieboom?

Når man skal forsøge at forklare det enorme aktieboom vil størstedelen sandsynligvis pege på coronapandemien og de negativ renter. Det meste af 2020 var præget af coronaens jerngreb, som endvidere medførte totale og delvise nedlukninger, hvilket kan forklare en del af dette aktieboom. Når et land nedlukkes, på samme vis som vi oplevede det i store dele af 2020, og sågar stadig den dag i dag, opstår der et tomrum, hvor tiden spiller en afgørende rolle. Vi er vant til at vores hverdag og weekend er fyldt med arbejde, studie, arrangementer, oplevelser m.m. Med nedlukningen blev vores hverdag ændret med ét, og tiden blev således en helt ny størrelse.

Mange kan således sandsynligvis nikke genkendende til situationer, hvor man forsøger at slå tiden ihjel med nye og spændende projekter. Som følge af coronapandemien har vi fået langt mere tid til overs, hvilket har fået os til at udforske nye områder, som vi ellers ikke bevæger os på. Derudover er det også indlysende, at den almene dansker har fået flere penge mellem hænderne, da de pågældende nedlukninger har besværliggjort og til dels umuliggjort opretholdelsen af det sociale samvær og de ellers vante oplevelser i form af restaurant- og cafébesøg, byture, rejser m.m. Samtidig må vi ikke glemme bankernes og pengeinstitutternes stadig faldende beløbsgrænser for negative renter på indlån. De negative renter skaber et øget incitament for økonomisk investering, og dette kan således også forklare en del af danskernes aktieboom.

Hvis vi skal lave en hurtig opsummering af ovenstående; Coronapandemien har medført, at den almene dansker har fået langt mere tid til overs, hvilket har fået os til at udforske nye områder, som vi ellers ikke bevæger os på. Derudover har vi fået flere penge mellem hænderne, da forbruget på restaurant- og cafébesøg, byture, rejser m.m. har været stærkt faldende. Ydermere har bankernes og pengeinstitutternes indførsel af stadig faldende beløbsgrænser for negative renter på indlån, skabt et øget incitament for økonomisk investering. Kombinationen af disse er med til at forklare det enorme aktieboom.

Er det gavnligt for markedet?

Kompleksiteten af dette spørgsmål er langt større, end som så, hvorfor der heller ikke findes noget utvetydigt svar herpå. Vi kan dog alligevel forsøge at belyse nogle af de positive og potentielt negative effekter, som opstår med det stigende antal private investorer.
Lad os starte med at understege én ting. Det er enormt positivt at så mange, særligt unge mennesker, vælger at tage springet ud i investeringsverdenen, hvilket understreger den stigende interesse for økonomisk investering.

Helt generelt er det altså aldeles positivt, at vi ser så mange nye, med interesse for økonomisk investering, tage springet ud i den store investeringsverden. At rekordmange vælger at tage en del af deres personlige opsparing, og investere denne i særligt danske selskaber, fremfor at lade pengene stå på bankbogen, til eventuel minusrente, er aldeles positivt for samfundet, og den danske økonomi. Dette er nemlig blandt andet med til at skabe øget likviditet til markedet, hvilket gavner de mange virksomheder og selskaber. Samtidig skabes muligheden for et økonomisk afkast, som ydermere øger muligheden for opsparing eller et større privatforbrug, og dermed øges skatten i kroner og øre, hvilket selvsagt er gavnligt for vores velfærdsstat.

Med så mange nye private investorer kan man dog desværre frygte, at nogle springer hovedløst ud i denne verden. Netop denne type af investorer er bestemt ikke gavnlige for markedet. Helt generelt har markedet brug for stabilitet, og denne stabilitet understøttes altså ikke af investorer, som hovedløst navigerer rundt på det enorme investeringsmarked. Det er således aldeles vigtigt, at man ikke blot springer hovedløst ud i denne verden. Husk på at investering er forbundet med risiko, og historiske afkast er altså ikke garanti for fremtidige afkast.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *