4 procent-reglen - Opnå frihed og tidlig pension

Kort fortalt er 4 procent-reglen en tommelfingerregel, som kan anvendes til at beregne, hvor stor en investeringsformue man skal have oparbejdet, før man har opnået økonomisk uafhængighed. Helt konkret siger tommelfingerreglen, at man skal have 25 gange ens årlige udgifter investeret i forskellige aktivklasser, for at være økonomisk uafhængig. Vi ser nærmere på 4 procent-reglen i følgende indlæg.

William Bengen - 1994

Tilbage i 1994 offentliggjorde den amerikanske finansrådgiver William Bengen en artikel, hvori han konkluderede følgende;

Assuming a minimum requirement of 30 years of portfolio longevity, a first-year withdrawal of 4 percent, followed by inflation-adjusted withdrawals in subsequent years, should be safe.”

Ifølge William Bengen bør det være sikkert at starte med en udbetalingsrate på 4 procent, hvis man ønsker at leve af ens investeringsformue i minimum 30 år. De efterfølgende år skal man ifølge Bengen tilpasse udbetalingsraten, så der tages højde for inflation og eventuel deflation. I sin undersøgelse tog William Bengen udgangspunkt i en portefølje, hvori halvdelen af investeringerne var aktier og den anden halvdel var mellemlange statsobligationer.

En konkret udregning med 4 procent-reglen

Lad os antage, at du har månedlige udgifter for 10.000, hvilket svarer til 120.000 i årlige udgifter. I så fald vil regnestykket se ud på følgende måde;

120.000 * 25 = 3.000.000 danske kroner investeret i forskellige aktivklasser.

I forlængelse af ovenstående er det vigtigt at understrege, at der er tale om en tommelfingerregel, hvorfor forskellige faktorer naturligvis har indflydelse herpå. Formlen tager udgangspunkt i en periode på cirka 30 år.

Trinitystudiet

I et studie, foretaget af tre professorer fra Trinity University, blev 4 procent-reglen konkluderet i 1998. Studiet tog udgangspunkt i data fra 1926 og fremefter. Formålet med studiet var at påvise sandsynligheden for “sikre” tilbagetrækningsrater baseret på forskellige porteføljer og tidshorisonter – I den sammenhæng kom de frem til 4 procent-reglen, som den dag i dag anvendes som en udbredt tommelfingerregel. 

Studiet viste, at man med 96 procents sandsynlighed kunne trække 4 procent ud hvert år henover en årrække på 30 år. Porteføljen blev opgjort til 50 procent aktier og 50 procent obligationer. På baggrund af studiet kan det envidere konkluderes, at hvis tidshorisonten forlænges fra udgangspunktet på 30 år, sænkes succesraten. Omvendt forhøjes succesraten, hvis tidshorisonten forkortes.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *