Negativ rente og inflation - Pas på din opsparing

Langt størstedelen af de danske banker har indført negativ rente på indlån. De negative renter er en direkte konsekvens af årelange indlånsoverskud, hvor danskerne sætter flere penge ind i bankerne, end bankerne låner ud. Da finanskrisen for alvor brød ud, og raserede den globale økonomi, tilbage i 2008, begyndte centralbankerne i den vestlige verden at sænke renterne for at stimulere den økonomiske vækst. I dag, mere end 10 år efter finanskrisens udbrud, ser vi fortsat historisk lave renter på trods af et globalt økonomisk opsving. Man skulle netop tro, at det økonomiske opsving ville være med til at påvirke renten i en opadgående retning, men som følge af en generel og udbredt “opsparingskultur”, hvor det enkelte individ sparer mere op end tidligere, forbliver renten på det lave niveau. Opsparingskulturen er naturligvis positiv, set i lyset af tidligere økonomiske kriser og det faktum, at vi lever længere, hvorfor vi bliver mere afhængige af egne opsparinger. Det kan dog samtidig ikke undgås, at en tendens som denne vil have stærk indvirkning på renten. Udbuddet af penge er stort, som følge af individets øgede opsparing, men efterspørgslen er samtidig lav. Når udbuddet af penge er stort, men efterspørgslen lav, sænkes renten i et forsøg på at udligne forholdet mellem opsparinger og investeringer.

Negativ rente

Nationalbanken i Danmark

Nationalbanken er bankernes bank, og her opbevares milliarder af kroner. Nationalbanken har i flere år opkrævet negativ rente af de danske bankers indestående. Indlånsoverskud er derfor en dårlig forretning for de danske banker, hvorfor størstedelen har set sig nødsaget til at indføre negativ rente på indlån. Dette betyder således, at du som kunde kan risikere at skulle betale for at have dine penge stående i et pengeinstitut, alt efter opsparingens størrelse. Beløbsgrænsen varierer fra bank til bank, og man vil således opleve, at nogle banker har en beløbsgrænse på 250.000, mens andre har en grænse på 50.000 eller sågar 0 DKK.

Beløbsgrænser i de danske banker

Pengeinstitut Beløbsgrænse Rentesats
Andelskassen Oikos  0 0,00%
Bank Norwegian  0 0,00%
Bobjerg Sparekasse  0 0,00%
Den Jyske Sparekasse 0 -0,60%
Djursland Bank 0 -0,60%
Dragsholm Sparekasse 0 0,00%
Fanø Sparekasse 0 0,00%
Frørup Andelskasse 0 0,125%
Hvidbjerg Bank  0 -0,60%
Kreditbanken 0 0,00%
Langå Sparekasse  0 0,00%
Møns Bank 0 -0,60%
Rise Flemløse Sparekasse 0 -0,60%
Rønde Sparekasse 0 -0,60%
Santander Consumer Bank – Højrente Fri 0 0,05%
Santander Consumer Bank – Højrente Plus 0 0,10%
Skjern Bank 0 -0,75%
Sparekassen Den lille Bikube  0 0,00%
Sparekassen Djursland  0 0,00%
Sparekassen Kronjylland 0 -0,60%
Sparekassen Thy  0 -0,75%
Sparekassen Vendsyssel 0 0,00%
Stadil Sparekasse  0 0,00%
Sønderhå-Hørsted Sparekasse 0 0,00%
Totalbanken 0 0,00%
Østervrå Andelskasse  0 0,00%
Fynske Bank 25.000 -0,60%
Coop Bank 50.000 -0,60%
Handelsbanken 50.000 -0,60%
Sparekassen Bredebro  50.000 -0,75%
Alm. Brand 250.000 -0,75%
Andelskassen 250.000 -0,60%
Broager Sparekasse  250.000 -0,60%
Falster Andelskasse 250.000 -0,60%
Folkesparekassen 250.000 -0,75%
Frøs Sparekasse  250.000 -0,60%
Frøslev-Mollerup Sparekasse 250.000 -0,60%
Jutlander Bank 250.000 -0,60%
Jyske Bank 250.000 -0,60%
Lægernes Bank 250.000 -0,50%
Merkur Andelskasse 250.000 -0,60%
Nordea 250.000 -0,60%
Nordfyns Bank 250.000 -0,60%
Nordnet  250.000 -0,60%
PFA Bank 250.000 -0,75%
Ringkjøbing Landbobank 100.000 -0,60%
Salling Bank 250.000 -0,75%
Spar Nord  250.000 -0,60%
Sparekassen for Nørre Nebel & Omegn 250.000 -0,75%
Sparekassen Sjælland-Fyn 250.000 -0,60%
Sydbank 250.000 -0,60%
Sydbank 250.000 -0,60%
Bank Nordik 500.000 -0,75%
Grønlandsbanken 500.000 -0,75%
Klim Sparekasse 500.000 -0,60%
Middelfart Sparekasse 500.000 -0,75%
Nordjyske Bank 500.000 -0,60%
Sparekassen Balling  500.000 -0,60%
Arbejdernes Landsbank 750.000 -0,75%
Danske Bank 750.000 -0,60%
Lån & Spar  750.000 -0,60%
Maj Bank 750.000 -0,60%
Nykredit 750.000 -0,60%
Pensam Bank 750.000 -0,60%
Saxo Bank 1.000.000 -0,60%

Vær opmærksom på at beløbsgrænser og rentesatser kan være ændret siden tabellens udarbejdelse. 

En trussel mod din opsparing

En negativ rente på -0,60 / -0,75 procent lyder måske ikke umiddelbart af meget, men ikke desto mindre vil du opleve, at din opsparing bliver mindre, år efter år, hvis du blot lader den stå på en almindelig opsparingskonto. Som det fremgår af tabellen i ovenstående afsnit, er den negative rente på nuværende tidspunkt enten -0,60 eller -0,75 procent, afhængig af den pågældende bank. Man kan ofte blive overrasket over den negative rentes egentlige effekt. Vi vil derfor vise dig et eksempel på en opsparings udvikling over en periode på 10 år; Vi antager at du den dag i dag, har en opsparing på 100.000 kroner, og beløbsgrænsen i din bank er 0 kroner. Over en periode på 10 år lader du din opsparing stå på en almindelig opsparingskonto, og du laver hverken ind- eller udbetalinger i denne periode. Med en årlig negativ rente på -0,60 procent, vil din opsparing om 10 år være mindsket med næsten 6.000 kroner, som følge af den negative rente. Havde renten i stedet været -0,75 procent, ville opsparingen være mindsket med over 7.000 kroner.

Forløb  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opsparing  100.000,00 99.400,00 98.803,60 98.210,78 97.621,51 97.035,78 96.453,57 95.874,85 95.299,60 94.727,80 94.159,44
Negativ rente 0,6 600 596,4 592,82 589,26 585,73 582,21 578,72 575,25 571,80 568,37
Udviklingen af en opsparing på 100.000 DKK, over en periode på 10 år, efter en årlig rente på -0,60 procent.
Bemærk at udregningen tager udgangspunkt i en beløbsgrænse på 0 DKK.
 
Forløb  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opsparing 100.000,00 99.250,00 98.505,63 97.766,83 97.033,58 96.305,83 95.583,54 94.866,66 94.155,16 93.449,00 92.748,13
Negativ rente  0,75 750 744,375 738,79 733,25 727,75 722,29 716,88 711,50 706,16 700,87
Udviklingen af en opsparing på 100.000 DKK, over en periode på 10 år, efter en årlig rente på -0,75 procent.
Bemærk at udregningen tager udgangspunkt i en beløbsgrænse på 0 DKK.

Endnu en trussel mod din opsparing

Det er tydeligt, at den negative rente er en direkte trussel mod din opsparing, men den er bestemt ikke den eneste. Inflation er nemlig årsag til, at din opsparing udhules med cirka 2 procent årligt, hvorved din købekraft forringes. De seneste år har inflationen i Danmark ligget på et rekordlavt niveau, hvorfor de 2 procent er en smule højt sat i forhold til den nuværende udvikling. Generelt anses denne procentsats dog som værende den mest gængse, hvorfor de 2 procent også typisk anvendes ved udregninger m.m. Inflationen er en betegnelse for de generelle prisstigninger i et samfund, og måles typisk via forbrugerprisindekset, som udtrykker prisudviklingen i en vægtet “kurv” af varer og tjenesteydelser. Modsat den negative rente vil inflationen ikke have direkte indvirkning på din opsparing. Forstået på den måde at din opsparing ikke direkte mindskes med 2 procent årligt, og du kan således ikke følge udviklingen på samme måde som ved den negative rente. Effekten af inflationen er derved nærmere indirekte.

Lad os prøve at kigge på et eksempel; Vi antager at du den dag i dag, har en opsparing på 100.000 kroner, og den årlige rente er 0 procent. Over en periode på 10 år lader du din opsparing stå på en almindelig opsparingskonto, og du laver hverken ind- eller udbetalinger i denne periode. Efter perioden på 10 år vil der fortsat stå 100.000 kroner på din opsparing, men som følge af inflationen har din opsparing ikke længere den samme værdi. Din købekraft er således blevet forringet. Som det fremgår af nedenstående tabel vil den faktiske værdi af din opsparing ikke længere være 100.000 kroner, men i stedet 82.034,83 DKK.

 

Forløb  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opsparing 100.000,00 98.039,22 96.116,88 94.232,23 92.384,54 90.573,08 88.797,14 87.056,02 85.349,04 83.675,53 82.034,83
Inflation  0,02 1.960,78 1.922,34 1.884,64 1.847,69 1.811,46 1.775,94 1.741,12 1.706,98 1.673,51 1.640,70
Den faktiske værdi af en opsparing på 100.000 DKK, over en periode på 10 år, efter en årlig inflation på 2 procent.
Bemærk at udregningen tager udgangspunkt i en rente på 0 procent.

Inflationen er nødvendig

Inflationen har altid været opsparingens værste fjende, men faktisk kan vi slet ikke undvære den, og der er således tale om et aldeles ambivalent forhold. Det modsatte af inflation er deflation, hvor det generelle prisniveau falder, og valutaens værdi øges herved. Ved første øjekast skulle man umiddelbart tro, at deflation er at foretrække, men det er dog bestemt ikke tilfældet. Ved deflation svækkes nemlig den økonomiske vækst, hvorved der hurtigt igangsættes en såkaldt negativ multiplikatoreffekt. De generelt faldende priser får ofte forbrugerne til at spare op, hvilket måske lyder mærkeligt, men ikke desto mindre er det en normal og udbredt reaktion. Forventningen om yderligere prisfald er med til at skabe utryghed, hvilket kan være en del af forklaringen på forbrugernes adfærd. Der opstår et generelt faldende forbrug, hvorved udbuddet af varer bliver for stort, hvilket medfører yderligere faldende priser, og dermed faldende indtjening hos virksomhederne. I sidste ende kan dette betyde konkurser og fyringer, hvorved antallet af arbejdsløse stiger, og det generelle forbrug falder yderligere. Der er således tale om en negativ multiplikatoreffekt. Dermed ikke sagt at deflation altid er negativt, man kan nemlig sagtens forstille sig en kortere periode, hvor deflationen har en positiv effekt på den økonomiske vækst. En relativ lav og stabil inflation er dog altid at foretrække.

Sådan undgår du negative renter

Med bankernes indførsel af negativ rente er der pludselig opstået en ekstra potentiel trussel mod opsparingen, og det er således ikke længere tilstrækkeligt blot at forholde sig til inflationen. Har du en opsparing, som overstiger bankens beløbsgrænse kan du med fordel forsøge at finde alternativer, hvor du mindsker den negative effekt af negativ rente og den årlige inflation. Der findes forskellige muligheder herpå, men ikke alle er lige fordelagtige. Vi fremhæver tre metoder nedenfor;

Find en bank uden negative renter

Der findes fortsat banker, som tilbyder 0 procent i rente, hvilket naturligvis ikke øger værdien af din opsparing, men det er trodsalt bedre end at skulle betale for dit indestående – Du skal dog være opmærksom på, at de fleste banker ikke tillader en almindelig opsparingskonto, hvis du ikke samtidig har en NemKonto tilknyttet hos dem. Derudover er det bestemt ikke utænkeligt, at en stor del af disse banker vil følge trop, og indføre negative renter på ligeværdige vilkår som de øvrige.

Anvend Bank Norwegian eller Santander Consumer Bank

Bank Norwegian og Santander Consumer Bank er også banker, men adskiller sig dog fra de traditionelle, som indgår i ovenstående. Udover at være 100 procent onlinebaserede, har de to banker specialiseret sig i privatlån og indlånskonti. Som følge af deres speciale i privatlån, som er relativt dyrere end øvrige lån, tilbydes typisk en højere rente på indlånskonti. Vær dog opmærksom på at de nuværende renter er 0,00 procent hos begge banker, når der er tale om almindelige opsparingskonti. Santander Consumer Bank tilbyder dog to typer af konti, hvilket betyder, at en Højrente-Plus-konto giver en aktuel rente på 0,05 procent. Det er dog et krav, at du som minimum indsætter 100.000 kroner, før du er berettiget den aktuelle rente på 0,05 procent. Samtidig skal du være opmærksom på, at der er 31 dages varsel, når du ønsker at hæve penge. Der er reelt tale om udenlandske banker. Norwegian Bank er norsk, og Santander Consumer Bank er oprindelig spansk, men Santander i Danmark er filial af Santander i Norge. Du er således fortsat dækket af indskudsgarantien med op til 100.000 euro. Dette sker igennem “Bankens Sikringsfond”, der er det norske modstykke til “GarantiFormuen” i Danmark. Du er således dækket på præcis samme vilkår, som når du har dine penge stående i en traditionel dansk bank, som eksempelvis Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank, Ringkjøbing Landbobank osv.

Økonomisk investering - Invester dine penge

Med de ovenståendede muligheder kan du ganske vist undgå negativ rente, og sågar mindske den negative effekt af den årlige inflation. Med en maksimal rente på 0,05 procent om året kan du dog ikke undgå, at inflationen fortsat vil udhule din opsparing. Der findes dog ét alternativ, hvor du både beskytter dig mod negativ rente og inflation. Hvis du ikke allerede har gættet det, hentyder vi naturligvis til økonomisk investering. Økonomisk investering er nemlig typisk den bedste måde at beskytte sin opsparing mod inflation, da investeringsmarkedet historisk set giver et afkast, der er større end inflationen.

Guide - Investering for begyndere

Det kan virke som en udfordrerende opgave at træde ind i investeringsverdenen, men i virkeligheden er det slet ikke så kompliceret. Det handler ganske enkelt om at følge nogle klare retningslinjer og bruge sin sunde fornuft. Vores mest populære guide “Investering for begyndere” guider dig til at tage de første skridt, så du kan kickstarte din personlige investeringsrejse. Guiden er opdelt i fem dele, og det er helt op til dig, om du vil følge den kronologisk, fra start til slut, eller vælge de dele, der passer bedst til dine behov.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *