Hvad er et aktiesplit og omvendt aktiesplit?

Aktiesplit og omvendt aktiesplit er to begreber, som ofte bliver brugt i finansverdenen. For nogle investorer kan disse termer virke forvirrende. Ikke desto mindre er det vigtigt at forstå, hvad de betyder, da de kan have en stor indvirkning på din portefølje. I dette indlæg vil vi forsøge at forklare, hvad et aktiesplit og et omvendt aktiesplit er, og hvordan det kan påvirke dine investeringer.

Hvad er et aktiesplit?

Et aktiesplit, også kendt som en aktiedeling, er en proces, hvor et selskab øger antallet af dets udstedte aktier ved at opdele hver eksisterende aktie i mindre enheder. For eksempel, hvis et selskab beslutter at udføre en 2-for-1 aktiedeling, vil hver eksisterende aktie blive opdelt i to nye aktier, hvorved antallet af udstedte aktier fordobles. Det betyder, at hvis du ejer 100 aktier i selskabet før aktiedelingen, vil du efterfølgende eje 200 aktier, men prisen pr. aktie vil samtidig blive halveret. Den samlede værdi forbliver således uændret. Aktiedeling udføres normalt af virksomheder for at gøre deres aktier mere tilgængelige for private investorer ved at reducere prisen pr. aktie. Dette kan også føre til øget likviditet på aktiemarkedet, da der vil være flere aktier til rådighed. Det er vigtigt at forstå, at aktiedeling ikke ændrer den samlede værdi af dine investeringer i selskabet. Selvom antallet af aktier er blevet fordoblet, vil den samlede værdi af dine investeringer stadig være den samme.

Hvad er et omvendt aktiesplit?

Et omvendt aktiesplit, omtales også reverse aktiesplit og aktiesammenlægning, er det modsatte af et aktiesplit. I stedet for at opdele hver eksisterende aktie i mindre enheder, vil et selskab reducere antallet af dets udstedte aktier ved at samle flere eksisterende aktier i en enkelt aktie. For eksempel, hvis et selskab beslutter at udføre en 1-for-5 aktiesammenlægning, vil hver fem eksisterende aktier blive samlet til en enkelt ny aktie. Dette betyder, at hvis du ejer 100 aktier i selskabet før aktiesammenlægningen, vil du efterfølgende eje 20 aktier, men prisen pr. aktie vil samtidig være fem gange højere. Som i tilfældet ovenfor forbliver den samlede værdi uændret. Et omvendt aktiesplit udføres som oftest i et forsøg på at imødekomme gældende børsregler.