HusCompagniet - Klar til børsnotering

Tilbage i august måned berettede flere danske medier, at den svenske kapitalfond EQT havde indledt processen mod at få HusCompagniet på Københavns Fondsbørs – Nasdaq Copenhagen. Torsdag den 22. oktober tog selskabet endelig bladet fra munden, og bekræftede på et pressemøde, at selskabet er klar til at tage skridtet mod en børsnotering. Denne forventes at foregå i uge 49, og omfatter salg af kapitalfondens eksisterende aktier, hvorfor det ikke forventes, at selskabet modtager provenu fra børsintroduktionen.

Nordens største typehusfirma

Den 1. september 2010 fusionerede de to typehusfirmaer Interbyg og FM-Søkjær, hvorved HusCompagniet var etableret. Allerede året efter blev det nyetableret typehusfirma opkøbt af den norske kapitalfond FSN Capital, som på daværende tidspunkt betalte cirka en milliard kroner for selskabet. To år senere blev også Kirkbi A/S en del af HusCompagniet. Med den ekstra kapital i ryggen ekspanderede selskabet hastigt, og etablerede markeder i både Sverige og Tyskland. I 2015 blev selskabet endnu en gang solgt, og denne gang til den svenske kapitalfond EQT, som også er den nuværende ejer af selskabet. Prisen på overtagelsen i 2015 er aldrig blevet annonceret til offentligheden, men flere kilder har sidenhen vurderet at prisen lå i omegnen af to milliarder danske kroner.

I 2019 byggede HusCompagniet omkring 1900 typehuse i Danmark, Sverige og Nordtyskland – Hvoraf cirka 90 procent blev opført i Danmark. Af selskabets årsberetning for 2019 fremgår en omsætning på 3,759 milliarder danske kroner, mens årets resultat viser et rundt nul. Årsagen til nulresultatet skyldes blandt andet selskabets nedlukninger af aktiviteter på det svenske og tyske marked. I de tre forgangne regnskabsår er HusCompagniet kommet ud med overskud på henholdsvis 90-, 111- og 85 millioner danske kroner – Samtidig har selskabet endnu ikke leveret et negativt resultat siden etableringen i 2010.

“Vi er stolte af igen at levere et regnskab med øget omsætning og driftsoverskud. Vores omsætning i Danmark er steget med næsten 15 procent , mens vores EBITDA steg med 8,5 procent. Det er et resultat, som understøtter vores stærke position i kerneforretningen, og som vi kan være stolte af.” – Martin Ravn-Nielsen, Group CEO i HusCompagniet.

– HusCompagniet har tidligere også haft aktiviteter i Tyskland, men valgte i 2019 at lukke for disse. Selskabet har i stedet
valgt at fokusere på kernemarkedet i Danmark og derudover områder i Sverige.

Hvem er kapitalfonden EQT?

EQT er en svensk kapitalfond, som blev stiftet tilbage i 1994 af familien Wallenberg, og er i dag Nordens største kapitalfond, og samtidig blandt Europas største kapitalfonde. Blandt investorerne hører PFA Pension, Sampension og TryghedsGruppen. EQT udfører sin investeringsstrategi ved at opkøbe eller finansiere velfungerende selskaber i Europa, Asien og USA. Målet er herefter at skabe selskaber med markedsledende positioner. Kapitalfonden har gennem årene investeret bredt i danske virksomheder. Flying Tiger Copenhagen, Tia Technology, Nordic Aviation Capital, Top-Toy, Sitecore, Fertin Pharma, GlobalConnect og Saxo Payments er alle eksempler på danske virksomheder, som EQT har investeret i.

Økonomiske nøgletal hos HusCompagniet


Omsætning: 2010-2019 – Opgjort i mio. kr.
Kilde: Tabellen er udarbejdet på baggrund af HusCompagniets årsberetninger.

 


EBITDA: 2010-2019 – Opgjort i mio. kr.
Kilde: Tabellen er udarbejdet på baggrund af HusCompagniets årsberetninger.

 

 

EBITDA-MARGIN: 2010-2019 – Opgjort i procent.
Kilde: Tabellen er udarbejdet på baggrund af HusCompagniets årsberetninger.

Er potentialet i HusCompagniet ved at være udtømt?

Den svenske kapitalfond, EQT, har været ejer af HusCompagniet siden 2015, hvor de overtog ejerskabet fra FSN Capital og Kirkbi A/S. Kapitalfonden har dog de senere år forsøgt at sælge HusCompagniet videre til andre bejlere, da typehusfirmaet er en del af en investeringsfond, som udløber i 2021. På trods af flere interesserede købere, heriblandt angiveligt VKR Holding, har den svenske kapitalfond ikke haft held med at lande en aftale. Dette har åbnet muligheden for en børsnotering, hvor selskabets eksisterende aktier videresælges til interesserede investorer.

Årsagen til salget af HusCompagniet er ifølge EQT en direkte konsekvens af deres investeringsstrategi. HusCompagniet er nemlig en del af en investeringsfond, og denne udløber allerede til næste år, hvorfor et salg er nødvendigt. Det helt store spørgsmål er dog; Er dette den rene sandhed, eller findes der også en anden årsag til salget?

HusCompagniet har tidligere haft aktiviteter i både Danmark, Sverige og Tyskland. I 2019 så selskabet sig dog nødsaget til at lukke samtlige aktiviteter i Tyskland, og derudover indskrænke aktiviteterne i Sverige, som følge af en periode med utilfredsstillende resultater. Kan dette være et udtryk for forretningsmodellens begrænsninger? Og er det samtidig et udtryk for at selskabets potentiale er ved at være udtømt? Der kan ikke herske nogen tvivl om, at HusCompagniet har leveret nogle flotte vækstresultater siden 2010, men med nedlukningen af aktiviteterne i Tyskland, og derudover indskrænkningen i Sverige, fristes man til at stille spørgsmål ved selskabets fremtidige potentiale. Samtidig er det også værd at bemærke deres EBITDA-margin, som de seneste otte år har været faldende. I 2011 lå den på 14,01 procent, mens den i 2019 var faldet til 7,18 procent.

HusCompagniet - svar på tiltale

Som ved alle andre investeringer, er det naturligvis nærliggende at sætte spørgsmålstegn ved HusCompagniets fremtidige potentiale – Spørger man HusCompagniet selv, er de ikke i tvivl om at selskabet fortsat har et stort og uudnyttet potentiale, som blot venter på at blive indfriet i fremtiden. Hidtil har HusCompagniet fokuseret på enfamiliehuse til private, men i fremtiden vil firmaet bevæge sig ind på et helt nyt marked ved at tilbyde rækkehuse til professionelle investorer. Det nye marked skal anses som værende et add-on til kerneforretningen, som fortsat forbliver enfamiliehuse til private. Samtidig mener selskabet også, at det fortsat er muligt at erobre markedsandele, på det danske marked, og dermed styrke markedspositionen som den førende producent af fritstående type- og enfamiliehuse. De to største konkurrenter i dette segment er Lind & Risør og Eurodan-huse, som i 2019 havde en omsætning på henholdsvis 1,170- og 1,051 milliarder danske kroner.

“Det ser rigtig godt ud. I år har vi solgt mere end 150 rækkehuse til dette nye segment. Det er et marked, der ligger godt for os, idet vi har stor erfaring med at bygge rækkehuse til private. Vi oplever en stor interesse for både rækkehuse og parcelhuse, og de to markeder er lige store.” – Martin Ravn-Nielsen, Group CEO i HusCompagniet.

Er HusCompagniet en god investering?

Særligt firmaets nye add-on er et aldeles spændende tiltag, som i den grad er med til at svække kritikeres skepsis for det fremtidige potentiale. Samtidig er dog værd at huske, at byggebranchen og boligmarkedet i en lang årrække har været begunstiget af en aldeles lav rente, som blot er blevet lavere og lavere de senere år. Alt andet lige må vi forvente at renten kommer til at stige, før eller siden, og det bliver således interessant at se hvorvidt HusCompagniet, og de øvrige aktører for den sags skyld, formår at opretholde det samme momentum. Hvis ikke dette er tilfældet, vil selskabet blive aldeles udfordret på de økonomiske nøgletal. 

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *